kinh tế - tài chính

Chi cục thuế quận thông báo về thanh toán không dùng tiền mặt 2018 - 2020
Ngày đăng 30/08/2018 | 17:12  | View count: 1033

Căn cứ Quyết định số 2545/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2017-2020; Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 23/02/2018 về việc triển khai Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2018-2020

     Góp phần xây dựng chính quyền điện tử, tạo cơ sở cho việc áp dụng dịch vụ hành chính công trực tuyến cấp độ 4, Nộp thuế điện tử là dịch vụ công trực tuyến được Chi cục thuế quận Hoàng Mai triển khai với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, tiết kiệm chi phí, thời gian và đảm bảo tính chính xác, an toàn, bảo mật.

     Nộp thuế điện tử có các l ợi ích đối với Người nộp thuế như sau:

     - Thực hiện thủ tục nộp thuế đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện 24h x7 ngày tại mọi địa điểm có kết nối Internet. Được ngân hàng xác nhận kết quả giao dịch ngay sau khi gửi GNT điện tử qua mạng.

     - Tiết kiệm chi phí đi lại, thời gian giao dịch; đơn giản thủ tục giấy tờ khi thực hiện nghĩa vụ thuế.

     - Có thể truy cập Cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế để xem, in, tải về các thông báo, GNT điện tử đã nộp. Giám sát và quản lý giao dịch nộp thuế, theo dõi tình hình thực hiện nộp NSNN qua tài khoản.

     - Được sử dụng các dịch vụ giá trị gia tăng khác của NHTM.

     Để công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn Quận Hoàng Mai được triển khai có hiệu quả theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ và UBND thành phố Hà Nội, Chi cục thuế Hoàng Mai đề nghị các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn Quận thực hiện nộp thuế điện tử, không thực hiện nộp thuế trực tiếp tại quầy của Ngân hàng.

     Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi cục thuế Quận Hoàng Mai, hoặc qua số điện thoại của Đội Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế số 024.36332772, Đội Tổng hợp NVDT – Kê khai KKT& Tin học theo số 024.36332773 để được giải đáp.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận