kinh tế - tài chính

Hội LHPN Quận tổ chức tập huấn Đề án “Hỗ trợ phụ nữ Hoàng Mai khởi nghiệp” giai đoạn 2018-2025
Ngày đăng 19/09/2018 | 08:08  | View count: 740

Thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025” của Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội; Căn cứ Kế hoạch số 45-KH/BTV ngày 14/5/2018 của Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội về việc triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025” năm 2018. Ngày 06/9/2018, Hội LHPN Quận tổ chức tập huấn đề án “Hỗ trợ phụ nữ Hoàng Mai khởi nghiệp” giai đoạn 2018-2025 cho cán bộ, hội viên trong toàn quận tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận

     Tới dự hội nghị, có đồng chí Nguyễn Thị Hảo - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội, đồng chí Nguyễn Xuân Chinh - QUV, Phó Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận, đồng chí Đặng Thị Thanh Bình - QUV, Chủ tịch Hội LHPN Quận, đồng chí đại diện Ban dân vận Quận ủy, các đồng chí trong BCH hội LHPN Quận, cùng 250 cán bộ, hội viên phụ nữ tới dự đông đủ.

     Tại hội nghị, đồng chí giảng viên Nguyễn Thị Hảo - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội đã truyền đạt những nội dung về khởi nghiệp, phát triển kinh tế nhằm nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ; nâng cao năng lực cho cán bộ Hội cơ sở trong việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp” giai đoạn 2018-2025. Từ đó có thể  lựa chọn, hỗ trợ phụ nữ thực hiện hóa các ý tưởng kinh doanh, khởi nghiệp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh hiệu quả, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho hội viên phụ nữ và người lao động; trang bị kiến thức, kỹ năng quản lý và điều hành sản xuất, kinh doanh, phát triển các mô hình tổ hợp tác/ hợp tác xã, nhóm Doanh nghiệp do nữ làm chủ, các nhóm liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, hình thành chuỗi kết nối các đơn vị hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và phát triển kinh tế.

     Với mục tiêu của Đề án “Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp” giai đoạn 2018-2025 có ít nhất 90% cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia triển khai Đề án được nâng cao nhận thức và phương pháp hỗ trợ phụ nữ về khởi nghiệp, phát triển kinh tế; Hỗ trợ 70% phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp; Phấn đấu đến năm 2025 thành lập ít nhất 08 mô hình Hợp tác /tổ hợp tác, nhóm liên kết theo ngành nghề, lĩnh vực do phụ nữ quản lý; có 150 phụ nữ mới khởi nghiệp, doanh nghiệp nữ làm chủ được tư vấn, hỗ trợ kiến thức khởi nghiệp, quản lý phát triển doanh nghiệp.

     Hội LHPN Hà Nội, hội LHPN Quận Hoàng Mai mong muốn đề án “Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp” nhận được sự ủng hộ của các cấp, các ngành và sự nỗ lực của cán bộ, hội viên phụ nữ để Đề án trở thành chiến lược quan trọng trong phát triển kinh tế, tạo việc làm trong giai đoạn hiện nay với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả giúp hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng đóng góp tích cực vào phong trào khởi nghiệp chung của Quận và Thủ đô.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận