kinh tế - tài chính

Chi cục thuế Hoàng Mai hưởng ứng ngày Doanh nhân Việt Nam năm 2018
Ngày đăng 19/10/2018 | 17:03  | View count: 704

Từ ngày thành lập Quận Hoàng Mai cho đến nay, nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn luôn đạt được những kết quả tích cực, góp phần vào việc hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, cụ thể là: Chi cục thuế quận Hoàng Mai liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách được giao, số thu năm sau cao hơn năm trước, các nhiệm vụ công tác thuế khác đều đạt và vượt so với yêu cầu đề ra

     Để đạt được những kết quả trên, bên cạch sự cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ công chức chi cục, sự quan tâm, hỗ trợ của các ngành, các cấp còn có sự đóng góp không nhỏ mang tính chất quyết định của người nộp thuế trên địa bàn quận Hoàng Mai, đặc biệt là các doanh nghiệp, doanh nhân. Các doanh nghiệp đã không ngừng vượt qua những khó khăn, thử thách trong quá trình hoạt động, mở rộng, tìm kiếm thị trường, nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm nhằm tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ đó mà số thuế nộp cho ngân sách nhà nước của các doanh nghiệp ngày càng lớn.

     Đã thành thông lệ, để tỏ lòng tri ân với các doanh nghiệp, doanh nhân, trong 02 ngày (ngày 11-10 và ngày 12-10), Chi cục thuế quận Hoàng Mai đã tổ chức các đoàn tới chúc mừng các doanh nghiệp nhân ngày doanh nhân Việt Nam 13-10. Tại các cuộc gặp gỡ, đại diện cơ quan thuế đã nêu bật những đóng góp hết sức to lớn của các doanh nghiệp trong thời gian qua, đồng thời chúc mừng và mong muốn các doanh nghiệp trong thời gian tới không ngừng cải tiến hoạt động sản xuất kinh doanh, đổi mới, sáng tạo trong hoạt động nhằm thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong tình hình mới, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho ngân sách nhà nước. Đại diện cơ quan thuế cũng cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, không ngừng cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ tốt hơn nữa về các mặt nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận