kinh tế - tài chính

Chi cục Thuế quận Hoàng Mai hướng dẫn cách khai thuế đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán năm 2019
Ngày đăng 26/11/2018 | 10:30  | View count: 1675

Để đảm bảo việc lập bộ thuế đối với hộ kinh doanh năm 2019 và thực hiện phối hợp trong quá trình thực hiện chính sách thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế. Chuẩn bị cho công tác lập bộ thuế năm 2019 đúng tiến độ quy định góp phần phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2019

     Để các hộ kinh doanh trên địa bàn thực hiện đúng chính sách thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính, Chi cục Thuế quận Hoàng Mai hướng dẫn cách khai thuế đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán năm 2019 như sau:

     1/ Kê khai thuế đối với hộ khoán

     Từ ngày 20/11/2018 đến ngày 05/12/2018 Chi cục thuế quận Hoàng Mai phối hợp với UBND phường, BQL chợ Trương Định thực hiện phát các loại tờ khai thuế hộ khoán (thuế Giá trị gia tăng, thuế Thu nhập cá nhân, thuế Tiêu thụ đặc biệt, thuế Tài nguyên, thuế bảo vệ môi trường…) đến các hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán ổn định để kê khai doanh thu phục vụ cho công tác lập bộ năm 2019.

     Căn cứ vào doanh thu kinh doanh thực tế năm 2018; Đề nghị các hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện kê khai ngay khi được phát tờ khai (Khi kê khai đề nghị các hộ kinh doanh kê khai đầy đủ, chính xác các nội dung trong tờ khai).

     Doanh thu tính thuế của hộ, cá nhân kinh doanh là mức doanh thu khoán được ổn định trong 1 năm.

     Đối với Hộ khoán sử dụng hóa đơn thì doanh thu và mức thuế khoán năm 2019 đối với hộ kinh doanh là doanh thu và mức thuế không bao gồm doanh thu và thuế do sử dụng hóa đơn.

     Hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn quyển của cơ quan thuế nộp Báo cáo sử dụng hóa đơn theo quý đến Bộ phận “một cửa” của Chi cục thuế quận Hoàng Mai chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo.

     Hộ cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống không phải nộp thuế Giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân và lệ phí môn bài.

     Hộ kinh doanh nộp tờ khai thuế ổn định đầu năm đến tổ công tác tiếp nhận tờ khai thuế tại UBND xã, phường, thị trấn chậm nhất là ngày 15/12/2018.

     Sau khi người nộp thuế có tờ khai gửi cho cơ quan thuế; Đối với các hộ, cá nhân kê khai doanh thu tính thuế không sát với thực tế sản xuất kinh doanh Chi cục thuế sẽ phối hợp với Hội đồng tư vấn thuế phường tổ chức tiến hành điều tra khảo sát, xác định lại doanh thu, thu nhập những trường hợp nghi vấn khai không đúng để điều chỉnh doanh thu tính thuế, ấn định lại cho phù hợp với thực tế kinh doanh từng ngành hàng của các hộ kinh doanh trên địa bàn.

   2/ Đối với hộ mới ra hoặc thay đổi kinh doanh

     Hộ, cá nhân kinh doanh mới hoặc có thay đổi kinh doanh trong năm thì nộp Tờ khai thuế phát sinh trong năm đến Đội Thuế liên xã, phường, thị trấn chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày mới ra kinh doanh.

     Các hộ mới ra kinh doanh đề nghị liên hệ với Chi cục thuế Quận Hoàng Mai để được hướng dẫn kê khai nộp thuế kịp thời theo quy định.

     3/ Hướng dẫn nộp thuế:

     Hộ kinh doanh nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước hoặc nộp thuế qua tổ chức ủy nhiệm thu (nếu có) theo Thông báo của cơ quan Thuế. Thông báo của cơ quan Thuế được gửi đến hộ kinh doanh chậm nhất là ngày 20/01/2019 hoặc ngày 20 hàng tháng đối với hộ kinh doanh mới ra kinh doanh trong năm.

     Sau khi nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước, hộ kinh doanh được nhận chứng từ nộp thuế là giấy nộp tiền có xác nhận của Ngân hàng thương mại/Kho bạc Nhà nước để làm căn cứ xác định hộ kinh doanh đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Trường hợp hộ kinh doanh nộp qua tổ chức ủy nhiệm thu thì hộ kinh doanh sẽ nhận được biên lại nộp tiền có xác nhận của tổ chức ủy nhiệm thu.

   4/ Về nợ đọng thuế

     Chi cục thuế đề nghị các cá nhân, hộ gia đình đến nay còn nợ tiền thuế khẩn trương nộp đầy đủ số thuế còn nợ đọng vào Ngân sách nhà nước theo quy định. Trường hợp các các cá nhân, hộ gia đình không nộp thì Chi cục thuế sẽ thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo quy định.

     5/ Về nộp thuế phát sinh

     Trong tháng 1/2019 các hộ, cá nhân kinh doanh sẽ thực hiện nộp lệ phí môn bài năm 2019; Đối với hộ khoán sử dụng hóa đơn nộp thuế phát sinh của kỳ lập bộ quý 4/2018.

     Chi cục thuế Quận Hoàng mai thông báo để các tổ chức cá nhân trên địa bàn Quận Hoàng Mai được biết và thực hiện; Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi cục thuế Quận Hoàng Mai, hoặc qua số điện thoại của Đội Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế số 36332772, các đội thuế liên phường theo số 36343201, 36343203, 36343187 để được giải đáp.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận