kinh tế - tài chính

Quận Hoàng Mai: Hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp khi di dời vào cụm công nghiệp
Ngày đăng 02/01/2019 | 09:35  | View count: 539

Thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017; Nghị định số 39/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV); Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ DNNVV; Ngày 30/11/2018, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 5894/UBND-KT, khuyến khích, hỗ trợ các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp khi di dời hộ sản xuất vào các cụm công nghiệp

     Thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017; Nghị định số 39/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV); Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ DNNVV; Ngày 30/11/2018, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 5894/UBND-KT, khuyến khích, hỗ trợ các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp khi di dời hộ sản xuất vào các cụm công nghiệp.

     Theo đó, thực hiện chủ trương của UBND TP. Hà Nội di dời hộ sản xuất vào các cụm công nghiệp để hoạt động sản xuất tập trung không làm ảnh hưởng đến môi trường và đời sống của người dân, Chi cục thuế quận Hoàng Mai sẵn sàng hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong khả năng cho phép để các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp khi di dời hộ sản xuất vào các cụm công nghiệp.

     Chuyển đổi từ hộ cá thể lên doanh nghiệp sẽ có nhiều lợi ích cho sự phát triển của doanh nghiệp. Khi kinh doanh theo mô hình nhỏ (hộ cá thể) có một số hạn chế như: không có tư cách pháp nhân; phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình. Chuyển đổi sang doanh nghiệp có nhiều điều kiện thuận lợi cho việc huy động vốn, có tư cách pháp nhân, con dấu và tiến hành kinh doanh chuyên nghiệp hơn.Các hộ kinh doanh cá thể không những tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động mà còn góp phần quan trọng phát triển kinh tế đất nước.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận