kinh tế - tài chính

Quận Hoàng Mai: Tổng kết công tác vay vốn qua ngân hàng chính sách xã hội, các hoạt động kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Quận và triển khai kế hoạch khối văn hóa xã hội năm 2019
Ngày đăng 02/01/2019 | 15:23  | View count: 732

Ngày 28/12/2018, quận Hoàng Mai đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác vay vốn qua ngân hàng chính sách xã hội, các hoạt động tuyên truyền, đảm bảo an sinh xã hội phục vụ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Quận và triển khai kế hoạch khối văn hóa xã hội năm 2019

     Năm 2018 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, đặc biệt là năm kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Quận Hoàng Mai (25/11/2003-25/11/2018), công tác vay vốn qua ngân hàng chính sách xã hội, các hoạt động tuyên truyền, đảm bảo an sinh xã hội phục vụ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Quận đã được triển khai ngay từ đầu năm và đạt được nhiều kết quả cao. Hội nghị tổng kết đã nêu ra các kết quả đạt được trong năm như:

     * Về công tác vay vốn qua ngân hàng chính sách xã hội:

     - Tổng số vốn ủy thác đến 31/12/2018 là: 22.048 triệu đồng.

     - Doanh số cho vay năm 2018 là: 18.355 triệu đồng, được triển khai thực hiện tại 14/14 phường trên địa bàn với 408 khách hàng được vay vốn.

     - Doanh số thu nợ năm 2018 là: 14.201 triệu đồng.

     - Mức cho vay bình quân: 30 triệu đồng/hộ.

     - Tỷ lệ thu lãi đạt 100%.

     - Dư nợ đến 31/12/2018 đạt 20.033 triệu đồng, với 95 dự án, 606 khách hàng còn dư nợ, số lao động được giải quyết việc làm và thu hút theo các dự án là 1.212 lao động.

     * Về các hoạt động tuyên truyền, đảm bảo an sinh xã hội phục vụ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Quận

     Bám sát Kế hoạch số 93-KH/BCĐ ngày 15/3/2018 của Ban Chỉ đạo 15 năm Ngày thành lập Quận về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập quận Hoàng Mai (25/11/2003-25/11/2018); Kế hoạch số 100-KH/QU ngày 27/4/2018 của Ban chỉ đạo kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Quận, UBND Quận đã tổ chức triển khai và thực hiện hoàn thành 62/62 đầu công việc phục vụ kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Quận.

     Cũng trong Hội nghị tổng kết, đồng chí Trần Quý Thái - Quận ủy viên, Phó chủ tịch UBND Quận đã triển khai kế hoạch khối văn hóa- xã hội năm 2019 cho các phòng, ban, đơn vị liên quan, trong đó nhấn mạnh các chỉ tiêu pháp lệnh, đồng thời yêu cầu các đơn vị nỗ lực phấn đấu, ra sức thi đua đạt nhiều thành tích, tạo sự chuyển biến tích cực, toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2019.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận