kinh tế - tài chính

Chi cục thuế Quận thông báo về lệ phí môn bài năm 2019
Ngày đăng 15/01/2019 | 14:00  | View count: 1207

Thực hiện Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài, Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài Chính chính hướng dẫn về lệ phí môn bài, theo đó:

     1/ Lệ phí Môn bài năm 2019

    * Lệ phí môn bài đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức khác

Vố n điều lệ hoặc vốn đầu tư

Lệ phí môn bài mức ( bậc)

Tiểu mục

Mức lệ phí môn bài 2017 ( đồng)

Trên 10 tỷ đồng

1

2862

3.000.000

Từ 10 tỷ đồng trở xuống

2

2863

2.000.000

Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác

3

2864

1.000.000

     * Lệ phí môn bài đối với c á nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

Doanh thu

Lệ phí môn bài mức ( bậc)

Tiểu mục

Mức lệ phí môn bài 2017 ( đồng)

Doanh thu trên 500 triệu đồng/năm

1

2862

1.000.000

Doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm

2

2863

500.000

Doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm

3

2864

300.000

     * Trường hợp DN, HTX, tổ chức phải nộp tờ khai lệ phí môn bài:

     - Năm 2018 thay đổi mức vốn từ 10 tỷ đồng trở xuống lên mức vốn trên 10 tỷ đồng.

     - Khai lệ phí môn bài một lần khi tổ chức mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh;

     - Các Doanh nghiệp, hợp tác xã chưa kê khai các Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trực thuộc.

     - Các đơn vị sự nghiệp, trường học công lập khai lệ phí môn bài một lần khi tổ chức mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh;

     * Thời hạn nộp lệ phí môn bài năm 2019 chậm nhất là ngày 30 /01/2019

     Trường hợp người nộp lệ phí môn bài là cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình mới ra sản xuất, kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng tiếp theo tháng có phát sinh nghĩa vụ khai thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

     Trường hợp tổ chức mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài.

     2/ Về nộp thuế phát sinh

     Đối với hộ khoán sử dụng hóa đơn thực hiện kê khai nộp thuế phát sinh của kỳ kê khai quý 4/2018.

     Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức khác thực hiện kê khai nộp thuế giá trị gia tăng tháng 12/2018 (DN kê khai theo tháng), quý 4/2018 ( DN kê khai theo quý), nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 4/2018, nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp phát sinh quý 4/2018.

   3/ Về nợ đọng thuế

     Chi cục thuế đề nghị các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đến nay còn nợ tiền thuế khẩn trương nộp đầy đủ số thuế còn nợ đọng vào Ngân sách nhà nước. Trường hợp các các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình không nộp thì Chi cục thuế sẽ thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo quy định.

     * Đề nghị DN, HTX, tổ chức thực hiện nộp các loại thuế, phí, lệ phí bằng phương pháp NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ (qua mạng)

     Chi cục thuế Quận Hoàng Mai thông báo để các tổ chức cá nhân trên địa bàn Quận Hoàng Mai được biết và thực hiện; Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi cục thuế quận Hoàng Mai, hoặc qua số điện thoại của Đội Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế số 024.36332772, 024.36341940 để được giải đáp.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận