kinh tế - tài chính

Chi cục thuế Quận tổng kết công tác thuế năm 2018, triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2019
Ngày đăng 15/01/2019 | 14:05  | View count: 733

Ngày 11/01/2019, Chi cục Thuế quận Hoàng Mai đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2018, triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Tham dự và chỉ đạo hội nghị, có đồng chí Nguyễn Quang Hiếu - Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai; các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch các phường, Chủ tịch hội đồng tư vấn thuế, cán bộ ủy nhiệm thu các phường và toàn thể cán bộ Chi cục Thuế quận Hoàng Mai

     Chi cục Thuế quận Hoàng Mai đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2018. Tổng số thu NSNN trên địa bàn Quận thực hiện 7.133tỷ, đạt 101% dự toán pháp lệnh, đạt 100% dự toán phấn đấu, tăng 50% so cùng kỳ năm 2017. Trong đó, số thu ngân sách của Chi cục thuế năm 2018 đạt 6.839,9 tỷ đồng, bằng 101% dự toán pháp lệnh, 100% dự toán phấn đấu, tăng 51% so với cùng kỳ 2017.

     Đối với công tác quản lý nợ thuế, năm 2018 chi cục đã đôn đốc thu nợ đọng được 985 tỷ đồng, đạt 82% số tiền thuế nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày thời điểm 31/12/2017 chuyển sang năm 2018; trong đó thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ thuế là 551 tỷ đồng.

     Tổng số tiền thuế nợ tính đến thời điểm 31/12/2018 là 1.484 tỷ đồng, giảm 73 tỷ đồng so với 31/12/2017. Trong đó: tiền thuế nợ có khả năng thu hồi là 1139 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 77% tổng số tiền nợ thuế, giảm 90 tỷ đồng (7%) so với 31/12/2017.

     Năm 2019, Chi cục thuế quận Hoàng Mai được giao dự toán thu NSNN là 6.534 tỷ đồng, trong đó: Thu nội địa trừ tiền sử dụng đất: 3.288,3 tỷ đồng; Thu tiền sử dụng đất: 3.245,7 tỷ đồng. Đây là một nhiệm vụ rất khó khăn trong tình hình hiện nay, nhưng ngay tại hội nghị, Ban lãnh đạo Chi cục đã tổ chức phát động phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ 2019 tới từng cán bộ, công chức.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận