kinh tế - tài chính

Ban đại diện HĐQT ngân hàng chính sách quận họp phiên thường kỳ quý IV/2018, đánh giá kết quả hoạt động năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019
Ngày đăng 15/02/2019 | 16:59  | View count: 560

Ngày 24/01/2019, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) quận Hoàng Mai đã tổ chức phiên họp giao ban thường kỳ quý IV/2018, đánh giá kết quả triển khai tín dụng chính sách trên địa bàn quận năm 2018, triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Trần Quý Thái - Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH quận chủ trì hội nghị. Tham dự phiên họp, có các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH quận là đại diện lãnh đạo các Hội đoàn thể, các phòng của quận, UBND các phường trên địa bàn

     Năm 2018, NHCSXH quận Hoàng Mai đã triển khai giải ngân 93.262 triệu đồng cho 2.738 khách hàng vay vốn. Tổng nguồn vốn cho vay đến 31/12/2018 là 161.675 triệu đồng, tăng 23.064 triệu đồng (tỷ lệ tăng 16,6%) so với năm 2017, trong đó, nguồn vốn Ngân sách quận ủy thác sang NHCSXH cho vay trên địa bàn là 22.048 triệu đồng, tăng 2.378 triệu đồng (tỷ lệ tăng 12,1%) so với năm 2017. Các chương trình tín dụng giải ngân qua NHCSXH quận năm 2018 đã góp phần hỗ trợ tạo việc làm ổn định cho trên 5.250 lao động trên địa bàn quận; tiếp tục tạo điều kiện cho 14 hộ gia đình và sinh viên mồ côi có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để trang trải chi phí học tập; 23 hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo được vay vốn và 2.083 hộ gia đình vay vốn chương trình thoát nghèo để phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế gia đình. Các chương trình tín dụng giải ngân qua NHCSXH đã góp phần trong việc thực hiện các mục tiêu, kế hoạch về giảm nghèo bền vững, tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn quận năm 2018.  

     Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH quận thống nhất triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2019 với một số nội dung chủ yếu như sau: Bám sát chỉ đạo của Chi nhánh NHCSXH Thành phố Hà Nội, Quận ủy, HĐND, UBND, Ban đại diện HĐQT NHCSXH quận về công tác giảm nghèo và giải quyết việc làm cho người lao động; hoàn thành 100% các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao; 100% nợ đến hạn được xử lý kịp thời theo quy định, không để phát sinh nợ quá hạn mới; đẩy mạnh tăng trưởng vốn huy động tại các điểm giao dịch phường; tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các điểm giao dịch lưu động tại phường, chất lượng công tác ủy thác cho vay qua các Hội đoàn thể và chất lượng hoạt động của các Tổ Tiết kiệm và vay vốn; Ban đại diện, các tổ chức Hội đoàn thể, NHCSXH và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tốt chương trình kiểm tra giám sát theo kế hoạch đã xây dựng, phối hợp tổ chức triển khai có hiệu quả tín dụng chính sách, tạo điều kiện cho hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, góp phần cùng UBND quận thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn quận năm 2019.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận