kinh tế - tài chính

Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố kiểm tra hoạt động vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội năm 2019 của Hội LHPN quận Hoàng Mai
Ngày đăng 25/03/2019 | 11:11  | View count: 753

Thực hiện Kế hoạch số 49/KH-BTV ngày 28/01/2019 của Hội LHPN Quận Hoàng Mai về kiểm tra hoạt động ủy thác cho vay vốn năm 2019. Ngày 15/3/2019, hội LHPN Thành phố đã kiểm tra hoạt động vay vốn ngân hàng chính sách xã hội năm 2019 của Hội LHPN quận Hoàng Mai

     Dự hội nghị, có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết - PCT Thường trực Hội LHPN Hà Nội; đồng chí Phạm Văn Quyết - Phó giám đốc NHCSXH TP; đồng chí Nguyễn Thị Kim Thanh - Trưởng Ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế Hà Nội; đồng chí Đặng Thị Thanh Bình - QUV, Chủ tịch Hội LHPN Quận; đồng chí Đào Minh Chi - Phó trưởng Ban Dân vận Quận ủy; đồng chí Thân Văn Việt - Giám đốc Ngân hàng CSXH Quận, cùng các đồng chí Ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế Hà Nội, đồng chí PCT Hội LHPN Quận, Chủ tịch, Phó chủ tịch, tổ trưởng tổ vay vốn 14 phường.

     Tại hội nghị, đồng chí Trần Thu Hiền - PCT Hội LHPN Quận đã báo cáo kết quả hoạt động ủy thác vay vốn và các mô hình tiết kiệm năm 2019. Tổng số dư nợ đến 31/12/2018 ủy thác qua Hội LHPN quận hiện nay là 126.015.000.000 đồng cho 3.798 hộ vay ở 132 tổ phụ nữ trên địa bàn quận. Tuy nhiên hiện nay trên địa bàn quận có 11/14 phường có nợ quá hạn. Công tác xây dựng kế hoạch vốn, rà soát nhu cầu của các đối tượng, việc thực hiện các cơ chế chính sách cho vay, bảo toàn vốn, việc xử lý các khoản vay rủi ro; công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện theo đúng quy định. Thông qua nguồn vốn vay, đã góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống của hộ vay vốn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương, tạo việc làm, giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

     Hội nghị đã tập trung lắng nghe thực trạng, cách làm, giải pháp đã thực hiện của các tổ có nợ quá hạn. Tập trung giải quyết, gỡ rối những trường hợp nợ quá hạn. Hội nghị đã phân tích những nguyên nhân và đưa ra những giải pháp cho các trường hợp nợ quá hạn trên địa bàn Quận.

     Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Hà Nội ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà hội LHPN quận Hoàng Mai đã đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các hoạt động ủy thác nguồn vốn ngân sách qua NHCSXH. Đồng thời đề nghị hội LHPN quận đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, áp dụng nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ TK & VV, giảm nợ quá hạn. Chúng ta tin tưởng rằng sự vào cuộc tích cực, quyết tâm của Hội LHPN từ Quận đến cơ sở cùng sự đồng tình hưởng ứng các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn quận, Hội LHPN Quận và cơ sở trong thời gian tới sẽ nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ TK & VV.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận