kinh tế - tài chính

Tích cực tuyên truyền mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT
Ngày đăng 08/04/2019 | 10:25  | View count: 241

Thực hiện chỉ đạo của BHXH Việt Nam về việc rà soát, khai thác, phát triển số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN thông qua dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp. Sáng ngày 21/3, BHXH quận Hoàng Mai phối hợp với Chi cục Thuế Hoàng Mai tổ chức nghị tuyên truyền hướng dẫn về thủ tục hành chính tới hơn 300 đại biểu đến từ các doanh nghiệp trên địa bàn

     Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo BHXH quận Hoàng Mai thông tin về công tác phối hợp rà soát đối tượng lao động giữa hai cơ quan BHXH và Chi cục thuế Hoàng Mai, phổ biến các quy định mới về thời gian và thủ tục đăng kí tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động theo Quyết định 595/QĐ-BHXH tới từng nhóm đối tượng cụ thể cũng như khẳng định để làm được điều đó cần có sự phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế, các phòng ban ngành và chính quyền địa phương để kịp thời nắm bắt tình hình kinh doanh, sản xuất của các doanh nghiệp, nhằm làm tốt công tác phát triển đối tượng và giảm nợ đóng BHXH, BHYT.

     Thông qua hội nghị, BHXH quận Hoàng Mai đã lồng ghép, phát tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền tới các đại biểu, giải đáp kịp thời các câu hỏi vướng mắc của các doanh nghiệp đồng thời khẳng định phát triển đối tượng, giảm tỷ lệ nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN là nhiệm vụ trọng tâm của ngành và quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao.

     Với việc đẩy mạnh công tác phổ biến, thông tin giải đáp, tuyên truyền tại Hội nghị giúp cho các đại biểu nhận thức được rõ nét và cụ thể hơn về chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về BHXH, BHYT; về quyền lợi và trách nhiệm của mỗi người dân cũng như đơn vị, chủ doanh nghiệp trong việc chấp hành chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Từ đó tạo dư luận tích cực góp phần ngăn chặn, phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả đối với các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, cũng như mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận