kinh tế - tài chính

Bảo hiểm xã hội tự nguyện - tích lũy khi trẻ, an hưởng về già
Ngày đăng 08/04/2019 | 16:04  | View count: 608

Bảo hiểm xã hội tự nguyện (BHXHTN) là loại hình BHXH do Nhà nước tổ chức để người tham gia được tự nguyện lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình cho đến khi đủ điều kiện về tuổi đời và thời gian đóng BHXH thì được hưởng chế độ hưu trí và tử tuất. Lương hưu và trợ cấp BHXH được miễn thuế. Người tham gia BHXHTN là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

     Mức đóng hàng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia BHXHTN lựa chọn. Mức thu nhập tháng thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn, cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng (hiện nay mức đóng BHXHTN thấp nhất là 154.000 đồng/tháng, mức đóng BHXHTN cao nhất là 5.720.000 đồng/tháng).

     Từ ngày 01/01/2018, người tham gia BHXHTN được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ (%) trên mức đóng BHXH hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn. Cụ thể hỗ trợ bằng 30% đối với người tham gia thuộc hộ nghèo; bằng 25% đối với người tham gia thuộc hộ cận nghèo và bằng 10% đối với các đối tượng khác. Như vậy, khi áp dụng chủ trương hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện, người lao động thuộc diện cận nghèo khi lựa chọn mức đóng BHXH thấp nhất đóng 115.500 đồng/tháng, người lao động thuộc diện nghèo thì phải đóng 107.800 đồng/tháng, đối tượng còn lại đóng 138.600 đồng/tháng.

     Để được hưởng BHXH, người tham gia BHXHTN có thể lựa chọn đóng BHXH cho cơ quan BHXH theo một trong các phương thức là đóng hằng tháng; đóng 03 tháng hoặc 06 tháng hoặc 12 tháng một lần; hoặc một lần cho nhiều năm về sau nhưng tối đa chỉ 5 năm một lần với mức thấp hơn mức đóng hằng tháng; khi đủ tuổi hưởng lương hưu mà thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm thì được đóng một lần cho những năm còn thiếu với mức cao hơn mức đóng hằng tháng.

     Người tham gia BHXHTN khi có đủ các điều kiện theo quy định được hưởng các quyền lợi và chế độ hưu trí, chế độ tử tuất.

     1. Chế độ hưu trí

     Người tham gia BHXHTN được hưởng lương hưu hàng tháng khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên. Trường hợp đã đủ tuổi nghỉ hưu, nhưng thời gian đóng BHXH chưa đủ 20 năm thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

     Mức lương hưu hàng tháng được tính như sau:

     Nếu nghỉ hưu trước ngày 01/01/2018: mức lương hưu hàng tháng của người lao động đủ điều kiện theo quy định được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH tương ứng với 15 năm đóng BHXH. Sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức đóng tối đa bằng 75%.

     Nếu nghỉ hưu từ ngày 01/01/2018 trở đi, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện theo quy định được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH tương ứng với số năm đóng BHXH như sau:

     + Lao động năm nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

     + Lao động nữ nghỉ hưu từ 2018 trở đi là 15 năm.

     Sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, người lao động cả nam và nữ được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

     Về mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH được tính bằng bình quân các mức thu nhập tháng đóng BHXH của toàn bộ thời gian đóng. Thu nhập tháng đóng BHXH được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ theo quy định của Chính phủ.

     Người có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần. Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng BHXH thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.

     2. Bảo hiểm xã hội một lần

     Người tham gia BHXHTN mà có yêu cầu thì được hưởng BHXH một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau: nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH mà không tiếp tục tham gia BHXH, người ra nước ngoài định cư, người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác mà bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và không có khả năng phục hồi hoặc trường hợp sau một năm không tiếp tục đóng BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH.

     Mức hưởng BHXH một lần được tính theo số năm đã đóng BHXH, mỗi năm được tính như sau: 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước 2014; 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi; trường hợp có thời gian đóng BHXH chưa đủ 1 năm được tính bằng 22% của tổng các mức thu nhập tháng đã đóng BHXH, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.

     Mức hưởng BHXH một lần không bao gồm số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện, trừ trường hợp là người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng.

      Người tham gia BHXHTN dừng đóng BHXH tự nguyện mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu mà không nhận BHXH một lần thì được bảo lưu thời gian đóng BHXH.

       3. Về chế độ tử tuất

      Người tham gia BHXHTN có thời gian tính hưởng chế độ tử tuất từ đủ 60 tháng đóng BHXH trở lên hoặc có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 12 tháng trở lên, người tham gia BHXH tự nguyên đang hưởng lương hưu bị chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người tham gia BHXHTN chết (hiện nay là 13.000.000 đồng).

     Người tham gia BHXH tự nguyện đang đóng BHXH, đang bảo lưu thời gian đóng BHXH, đang hưởng lương hưu bị chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần với mức hưởng tính theo thời gian đã đóng BHXH hoặc thời gian đã hưởng lương hưu.

     Việc tham gia và giải quyết chế độ BHXH tự nguyện được quy định linh hoạt, tạo thuận lợi cho người tham gia như là: Người tham gia được lựa chọn mức đóng BHXH trên cơ sở mức thu nhập hằng tháng của mình, mức đóng cao thì mức hưởng cao, mức đóng thấp thì mức hưởng thấp; Có nhiều phương thức đóng BHXH để lựa chọn, thủ tục tham gia đơn giản, người tham gia chỉ cần liên hệ với đại lý thu hoặc cơ quan BHXH cấp huyện nơi mình cư trú để được hướng dẫn cụ thể. Người tham gia BHXHTN được hưởng chế độ hưu trí, tử tuất đầy đủ, kịp thời khi đủ điều kiện, được hưởng chế độ BHYT miễn phí khi hưởng lương hưu,...

     Tham gia BHXH tự nguyện là hình thức để dành khi còn sức khỏe và còn sức lao động để khi về già có lương hưu sinh sống và được chăm sóc về sức khỏe, giúp cho người tham gia tự chủ hơn trong cuộc sống của mình, không phải lệ thuộc vào gia đình và xã hội. Mọi công dân Việt Nam trong độ tuổi lao động, nhất là bà con nông dân, thợ thủ công và người lao động tự do hãy tích cực tham gia BHXH tự nguyện để được hưởng quyền lợi thiết thực cho bản thân và giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội khi về già./.