kinh tế - tài chính

Hội nghị đánh giá công tác phát triển đối tượng quý I năm 2019 và triển khai các giải pháp thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN 9 tháng cuối năm 2019
Ngày đăng 18/04/2019 | 09:33  | View count: 659

Thực hiện Quyết định số 868/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 của UBND quận Hoàng Mai về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp năm 2019. Ngày 03/4/2019, BHXH quận đã tổ chức Hội nghị đánh giá công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình Quý 1 năm 2019 và triển khai các giải pháp thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN 9 tháng cuối năm 2019

     Tại hội nghị, Giám đốc BHXH quận đã báo cáo kết quả tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình Quý I năm 2019, sau đó triển khai Công văn số 511/UBND-BHXH ngày 19/3/2019 của UBND quận Hoàng Mai về việc giao chỉ tiêu thực hiện chính sách BHXH trên địa bàn năm 2019 và đưa ra các giải pháp thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN 9 tháng cuối năm 2019. Theo đó, 14 phường trên địa bàn quận và BHXH quận được giao chỉ tiêu cụ thể về số người tham gia BHXH tự nguyện năm 2019 cũng như được giao về chỉ tiêu tỷ lệ lao động tham gia BHXH bắt buộc, tỷ lệ lao động tham gia BHTN.

     Bên cạnh việc thường xuyên nâng cao hiệu quả hoạt động của đại lý thu, BHXH quận liên tục tập huấn nghiệp vụ cho nhân viên đại lý thu. Đồng thời, rà soát mở rộng mạng lưới hệ thống Đại lý thu đối với các Tổ chức Chính trị - Xã hội, tổ chức kinh tế, đảm bảo mỗi phường có ít nhất 03 loại hình Đại lý thu BHXH, BHYT hoạt động.

    BHXH quận Hoàng Mai đã chủ động báo cáo Quận ủy, UBND quận tình hình công tác BHXH, BHYT đặc biệt là việc đôn đốc thực hiện chỉ tiêu được giao cho các Đại lý thu trên địa bàn. Đồng thời, BHXH quận đã ban hành văn bản hướng dẫn các Đại lý thu để thực hiện tốt công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, tiếp tục đăng ký đào tạo cấp chứng chỉ đối với nhân viên đại lý thu.

     BHXH quận đặt ra mục tiêu phấn đấu mỗi tháng tăng tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân tăng 0,2% từ nay đến hết năm 2019 để hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao 88,2% người dân trên địa bàn có thẻ BHYT. Đồng thời quyết tâm thực hiện có hiệu quả các biện pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận