kinh tế - tài chính

Công tác kiểm tra các dự án dự kiến bổ sung Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2019-2020
Ngày đăng 28/05/2019 | 10:44  | View count: 1710

Nhằm thực hiện công tác xây dựng và hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2019-2020, căn cứ trên các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và định hướng đầu tư công giai đoạn 2019-2020; tổng hợp các ý kiến kiến nghị của cử tri các phường trên địa bàn Quận; ý kiến thống nhất giữa lãnh đạo UBND Quận và Thường trực HĐND Quận khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021, UBND Quận ban hành Công văn số 891/UBND-TCKH ngày 26/4/2019 về việc kiểm tra rà soát, kiểm tra hiện trạng các dự án đề xuất chủ trương đầu tư giai đoạn 2019-2020 từ ngày 07/5/2019 và kết thúc vào ngày 17/5/2019 tại 10/14 phường thuộc Quận

     Tham dự Đoàn công tác, có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Quận ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND Quận; đồng chí Nguyễn Kiến Thuận - Quận ủy viên, Trưởng Ban Kinh tế - xã hội HĐND Quận; đồng chí Đặng Thanh Tùng - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Quận cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc UBND Quận gồm: phòng Tài chính kế hoạch, phòng Quản lý đô thị, phòng Văn hóa&Thông tin; Trung tâm phát triển quỹ đất; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quận và đại diện lãnh đạo, cán bộ chuyên môn của phường nơi có dự án dự kiến bổ sung được kiểm tra.

     Thực hiện quy trình rà soát, thẩm định và bổ sung các dự án đầu tư công, hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn quận Hoàng Mai theo quy định, UBND Quận đã chỉ đạo giao nhiệm vụ các đơn vị chuẩn bị hồ sơ, tài liệu sơ bộ để tiến hành kiểm tra, khảo sát thực trạng, sự cần thiết đầu tư các dự án. Đồng thời, cùng với sự phối hợp của Thường trực HĐND Quận, hai Ban HĐND Quận tham gia đoàn kiểm tra đã cho ý kiến đóng góp về các nội dung đề xuất.

     Các dự án dự kiến bổ sung đầu tư bao gồm: xây dựng, cải tạo các trường học, nhà hội họp; chỉnh trang hè phố; cải tạo, nâng cấp đường và hệ thống thoát nước cụm đường ngõ; tu bổ tôn tạo một số di tích đình, đền...nhằm đảm bảo hạ tầng xã hội tại các phường thuộc Quận. Tại các buổi kiểm tra hiện trạng, rà soát hiện trạng tại vị trí dự kiến đầu tư, phòng Tài chính kế hoạch đã báo cáo danh mục dự án bổ sung tại địa phương đó, cân đối nguồn vốn. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng căn cứ ý kiến thẩm định chuyên ngành, phối hợp cùng UBND phường đề xuất đầu tư báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, tài liệu sơ bộ liên quan đến nhu cầu, thực trạng cũng như quy mô dự kiến. Các phòng, ban, chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình tiến hành thẩm định, cho ý kiến chuyên môn về nội dung đề xuất. UBND phường chuẩn bị trích lục bản đồ các khu đất thực hiện dự án; chịu trách nhiệm ghi lại hình ảnh và video clip về hiện trạng các đề xuất và các tài liệu khác có liên quan.

     Kết thúc đoàn kiểm tra, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Quận ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND Quận đã yêu cầu phòng Tài chính kế hoạch là đơn vị chủ trì tổng hợp các ý kiến đóng góp của các đơn vị trong các buổi kiểm tra thực trạng từng dự án đề xuất bổ sung, các hồ sơ tài liệu có liên quan làm căn cứ báo cáo lãnh đạo UBND Quận đề nghị Thường trực HĐND Quận quyết định chủ trương đầu tư. Đây là nội dung hết sức quan trọng nhằm đảm bảo hài hòa các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và giải quyết bức xúc dân sinh của quận Hoàng Mai.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận