kinh tế - tài chính

Giao ban Ban chỉ đạo thực hiện công tác BHXH, BHYT quận Hoàng Mai 6 tháng đầu năm 2019
Ngày đăng 26/06/2019 | 16:07  | View count: 581

Ngày 20/6/2019, UBND Quận tổ chức cuộc họp giao ban của Ban chỉ đạo thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế quận Hoàng Mai do đồng chí Trần Quý Thái - Phó Chủ tịch UBND Quận - Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì

     Ban chỉ đạo đánh giá kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn quận đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu tại Kế hoạch số 296/KH-UBND ngày 31/10/2018 của UBND quận Hoàng Mai về việc thực hiện Chương trình hành động số 22-Ctr/QU ngày 24/8/2018 của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

     Cuộc họp triển khai  Công văn số 503/UBND-KGVX ngày 01/02/2019 của UBND Thành phố Hà Nội về việc tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019; Thông báo 175/TB-VP ngày 28/5/2019 về kết luận đồng chí Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND Thành phố tại Hội nghị giải quyết khó khăn, vướng mắc đối với các đơn vị nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN.

     Tại cuộc họp, sau khi nghe bảo hiểm xã hội quận Hoàng Mai báo cáo công tác thực hiện các chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, phòng LĐTBXH  báo cáo về công tác kiểm tra công tác lao động tiền lương tại các doanh nghiệp, Thanh tra Quận báo cáo về công tác thanh, kiểm tra các doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội và ý kiến phát biểu của các thành viên Ban chỉ đạo, lãnh đạo UBND các phường, đồng chí Trần Quý Thái - PCT UBND Quận - Trưởng Ban chỉ đạo yêu cầu các đơn vị:

     - Tăng cường tuyên truyền về chính sách Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên đài truyền thanh 14 phường, qua các hội nghị cấp phường, khu dân cư, tổ dân phố.

     - Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra các doanh nghiệp trong việc đóng Bảo hiểm xã hôi, và thu nợ bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp vẫn nợ đọng. Y cầu các đơn vị tham mưu biện pháp quyết liệt trong công tác thu nợ đọng BHXH.

     - Bảo hiểm xã hội tham mưu giải pháp tích cực, phân công nhiệm vụ đến từng thành viên Ban chỉ đạo rõ ràng cụ thể có tiến độ thực hiện để hoàn thành các chính sách bảo hiểm xã hội trên địa bàn.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận