kinh tế - tài chính

Lãnh đạo UBND quận Hoàng Mai quyết liệt trong chỉ đạo hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT quận Hoàng Mai
Ngày đăng 09/07/2019 | 10:29  | View count: 626

Thực hiện Quyết định số 1992/QĐ-UBND ngày 20/5/2019 của UBND quận Hoàng Mai về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT quận Hoàng Mai. Ngày 20/6/2019, UBND quận đã tổ chức họp Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT quận Hoàng Mai để đánh giá công tác BHXH, BHYT 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019. Đồng thời, lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT quận Hoàng Mai

     Thành phần tham dự hội nghị gồm 36 thành viên Ban chỉ đạo, trong đó đồng chí Trần Quý Thái - Phó Chủ tịch UBND Quận là Trưởng ban, Giám đốc BHXH quận và Chánh Thanh tra quận là phó ban, các thành viên Ban chỉ đạo gồm các Trưởng phòng, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các phường.

     Tại hội nghị, lãnh đạo BHXH quận đã báo cáo kết quả công tác BHXH, BHYT, BHTN 6 tháng đầu năm 2019 và đưa ra các biện pháp để hoàn thành kế hoạch được giao trong 6 tháng cuối năm 2019.

     Sau khi các thành viên Ban chỉ đạo phát biểu ý kiến, đồng chí Trần Quý Thái - Phó Chủ tịch UBND Quận đã chỉ đạo các phòng, ngành và UBND các phường cần tăng cường phối hợp với BHXH quận trong công tác thu, thu nợ BHXH. Cụ thể: Trong quý 3, 4/2019 yêu cầu tiếp tục tăng cường Kiểm tra liên ngành nhiều đoàn kiểm tra ít nhất 80 đơn vị nợ BHXH, BHYT, quý 4/2019 xây dựng kế hoạch thanh tra 10-20 đơn vị năm 2020; Chỉ đạo Liên đoàn lao động quận tiếp tục gửi hồ sơ đơn vị nợ BHXH, BHYT do BHXH quận bàn giao sang Tòa án quận, báo cáo cấp trên việc hồ sơ Tòa án đã nhận nhưng chưa giải quyết; Chỉ đạo Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT của quận cần phát huy hiệu quả hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ và đóng góp vào dự thảo quy chế hoạt động qua BHXH quận chậm nhất ngày 25/6/2018 để ban hành trong tháng 6/2019; Chỉ đạo UBND các phường cùng BHXH tiến hành tuyên truyền Luật BHXH, Luật BHXH, Luật việc làm, rà soát xác minh các đơn vị không còn tồn tại ở địa chỉ đăng ký kinh doanh, kiểm tra, xử lý vi phạm của các đơn vị có hành vi vi phạm pháp luật theo thẩm quyền; Chỉ đạo BHXH quận hàng tháng tiếp tục chuyển phòng văn hóa thông tin danh sách đơn vị nợ BHXH từ 6 tháng trở lên để công khai trên cổng thông tin điện tử quận./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận