kinh tế - tài chính

Quyết liệt chỉ đạo thực hiện rà soát, đối chiếu, bổ sung thông tin người tham gia BHXH, BHYT
Ngày đăng 29/08/2019 | 08:28  | View count: 66

Thực hiện Hướng dẫn Liên ngành số 2990/LN-LĐTBXH-BHXH của Sở Lao động TB&XH và BHXH thành phố Hà Nội về việc rà soát đối chiếu, bổ sung thông tin người tham gia BHYT trên địa bàn thành phố Hà Nội. BHXH quận đã chủ động báo cáo tình hình số lượng người tham gia BHYT cần bổ sung thông tin và tham mưu UBND quận ban hành văn bản chỉ đạo phòng LĐTBXH quận, UBND các phường và BHXH quận thực hiện các nội dung, quy trình hướng dẫn cập nhật thông tin theo đúng hướng dẫn Liên ngành

     BHXH quận đã tổ chức hội nghị triển khai rà soát đối chiếu, bổ sung thông tin người tham gia BHYT tới lãnh đạo và chuyên viên các phòng ban liên quan thuộc UBND quận, UBND các phường; thành viên Tổ rà soát mã số quận, cán bộ làm công tác LĐTBXH & trẻ em thuộc các phường trên địa bàn.

     Hiện nay, số người tham gia BHYT trên địa bàn quận cần rà soát, bổ sung thông tin là 45.839 người trong đó phường cần rà soát nhiều nhất là phường Hoàng Liệt với số người cần rà soát là 6.591 người, phường cần rà soát ít nhất là phường Trần Phú với số người cần rà soát là 1.423 người.

     Tại hội nghị, đại diện phòng Lao động TB&XH quận và UBND các phường đã nêu ra các vướng mắc khó khăn và được BHXH quận kịp thời giải đáp, đưa ra các các phương án giải quyết với quyết tâm thực hiện việc rà soát, bổ sung thông tin người tham gia BHYT có hiệu quả, chất lượng: phân công, giao nhiệm vụ cho các viên chức trực tiếp đến các phường phối hợp cùng cán bộ UBND phường, tổ dân phố thực hiện rà soát, bổ sung thông tin người tham gia BHYT. Đồng thời chỉ đạo cán bộ BHXH in danh sách các đối tượng cần rà soát, bổ sung thông tin bàn giao ngay cho cán bộ phường và trực tiếp phối hợp với cán bộ UBND phường, thôn, tổ dân phố thực hiện rà soát, bổ sung. Mỗi lãnh đạo BHXH quận được giao phụ trách đôn đốc, theo dõi, hướng dẫn, bám sát tình hình thực hiện rà soát, bổ sung thông tin người tham gia BHYT của 3-4 phường đồng thời phản ánh kịp thời đến Ban Giám đốc các tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện tại các phường để có biện pháp xử lý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, BHXH quận đã làm việc với Bưu điện Trung tâm 6 bàn bạc, đưa ra các giải pháp để thực  hiện rà soát đối chiếu, bổ sung thông tin đối với đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình.

     Với sự nỗ lực, BHXH quận Hoàng Mai quyết tâm, quyết liệt chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, huy động các nguồn lực để thực hiện công tác rà soát, đối chiếu, bổ sung thông tin người tham gia BHXH, BHYT nhằm hoàn thành trước ngày 23/8/2019 theo chỉ đạo của BHXH thành phố Hà Nội.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận