kinh tế - tài chính

Chi cục thuế quận Hoàng Mai tổng kết công tác thu năm 2019, triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2020
Ngày đăng 14/01/2020 | 10:36  | View count: 523

Ngày 09/01/2020, Chi cục Thuế quận Hoàng Mai đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2019, triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Tham dự và chỉ đạo hội nghị, có đồng chí Nguyễn Tiến Trường - Phó Cục trưởng Cục Thuế TP Hà Nội; các đồng chí là lãnh đạo UBND quận Hoàng Mai; lãnh đạo các phòng, ban, ngành có liên quan, chủ tịch các phường, chủ tịch hội đồng tư vấn thuế, cán bộ ủy nhiệm thu các phường và toàn thể cán bộ Chi cục Thuế quận Hoàng Mai

     Năm 2019 được đánh giá là năm khó khăn đối với việc triển khai công tác thu do đơn vị được giao kế hoạch thu NSNN tăng 16% so với thực hiện năm 2018, đặc biệt số thu khu vực NQD giao tăng 50% so với thực hiện năm 2018; số thu tiền sử dụng đất giao tăng 15% so với thực hiện năm 2018. Trong đó, số thu ngân sách của Chi cục Thuế năm 2019 đạt 3.906 tỷ đồng, bằng 63% dự toán pháp lệnh, 60% dự toán phấn đấu. Nguyên nhân là do số thu tiền sử dụng đất đạt thấp 734 tỷ đồng đạt 23% dự toán pháp lệnh, một số dự án lớn đã có quyết giao đất nhưng chưa được phê duyệt giá đất trong năm 2019, chưa thực hiện được công tác đấu giá sử dụng đất. Nếu loại trừ tiền sử dụng đất đạt 3.172 tỷ đồng, đạt 108% dự toán pháp lệnh, 99% dự toán phấn đấu, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2018. Hầu hết các chỉ tiêu thu đều vượt so với cùng kỳ năm 2018 như hộ gia đình cá nhân tăng 25%; doanh nghiệp tăng 11%, thuế TNCN tăng 15%, tiền thuê đất tăng 68%. Về thuế công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh mặc dù tăng 11% so với thực hiện năm 2018 nhưng mới đạt 74% dự toán pháp lệnh. Nguyên nhân do tốc độ tăng trưởng của các DN trên địa bàn không cao (ghi thu tăng 7,6% so với năm 2018).

     Đối với công tác quản lý nợ thuế, ngay từ đầu năm 2019, Chi cục đã ban hành Quyết định thành lập 04 đoàn kiểm tra chống thất thu, do UBDN quận chỉ đạo. Chi cục đã phối hợp với UBND các Phường và các Phòng chức năng trong Quận thành lập các tổ công tác, tập trung đôn đốc thu hồi nợ đọng.

     Năm 2019, Chi cục đã thu được: 448 tỷ đồng; đạt 50% chỉ tiêu thu nợ được giao.Trong đó: Thu nợ thuế, phí: 33 tỷ đồng; đạt 98% chỉ tiêu thu nợ được giao; Thu nợ liên quan đến đất 167 tỷ đồng; đạt 29% chỉ tiêu thu nợ được giao; Thu Nợ tiền phạt và tiền chậm nộp: 248 tỷ đồng; đạt 82% chỉ tiêu thu nợ được giao.

     Năm 2020, Quận Hoàng Mai được Cục Thuế thành phố Hà Nội, HĐND, UBND Quận Hoàng Mai giao dự toán thu NSNN là: 6.057 tỷ, trong đó: Chi Cục thu là: 5.496,9 tỷ; Trong đó: Thu từ tiền sử dụng đất là: 2.360 tỷ; Thu thuế CTN-NQD là: 1.363,8 tỷ. Đây là một nhiệm vụ rất khó khăn trong tình hình hiện nay. Để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách năm 2020, triển khai hiệu quả các chương trình công tác của ngành, của Quận, ngay tại hội nghị, Ban lãnh đạo Chi cục đã tổ chức phát động phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ 2020 tới từng cán bộ, công chức. Để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác thuế năm 2020, toàn thể CBCC Chi cục Thuế Hoàng Mai quyết tâm biến khó khăn, thách thức thành cơ hội phát triển, phát huy cao độ những thành tích đã đạt được, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, đoàn kết nhất trí, chủ động, sáng tạo, phấn đấu quyết liệt để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế được Quận ủy, HĐND, UBND quận, Cục Thuế Thành phố Hà Nội giao.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận