kinh tế - tài chính

Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố kiểm tra hoạt động vay vốn NHCSXH năm 2020 của Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hoàng Mai
Ngày đăng 14/05/2020 | 15:41  | View count: 119

Thực hiện Kế hoạch số 66/KH-BTV ngày 03/02/2020 của Hội LHPN quận Hoàng Mai về kiểm tra hoạt động ủy thác cho vay vốn năm 2020. Ngày 07/5/2020, Hội LHPN Thành phố đã kiểm tra hoạt động vay vốn NHCSXH năm 2020 của Hội LHPN quận Hoàng Mai và Hội LHPN phường Thịnh Liệt

     Tại hội nghị, đồng chí Trần Thu Hiền - Phó Chủ tịch Hội LHPN Quận, đồng chí Bùi Thị Hạnh - Chủ tịch Hội LHPN phường Thịnh Liệt đã báo cáo kết quả hoạt động ủy thác vay vốn và các mô hình tiết kiệm năm 2020. Tổng số dư nợ đến 30/3/2020 ủy thác qua Hội LHPN quận hiện nay là 132.017.000.000 đồng; cho 3.533 hộ vay ở 133 tổ phụ nữ trên địa bàn quận. Công tác xây dựng kế hoạch vốn, rà soát nhu cầu của các đối tượng, việc thực hiện các cơ chế chính sách cho vay, bảo toàn vốn vay, việc xử lý các khoản vay rủi ro; công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện theo đúng quy định. Thông qua nguồn vốn vay, đã góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống của hộ vay vốn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương, tạo việc làm, giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

     Hội nghị đã có 4 ý kiến tập trung về thực trạng, cách quản lý vốn vay, những khó khăn của các tổ vay vốn trên địa bàn. Tiếp đó, Hội LHPN Quận, phường đã trả lời các câu hỏi của đoàn kiểm tra. Với tinh thần làm việc tập trung, nghiêm túc hội nghị đã tập trung tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn để các tổ vay vốn hoạt động tốt hơn.

     Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Thị Thanh Hương - Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Hội LHPN quận Hoàng Mai đã đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các hoạt động ủy thác nguồn vốn ngân sách qua NHCSXH. Đồng thời đề nghị Hội LHPN quận đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, áp dụng nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiếm và vay vốn, giảm nợ quá hạn.

     Chúng ta tin tưởng rằng sự vào cuộc tích cực, quyết tâm của Hội LHPN từ Quận đến cơ sở cùng sự đồng tình hưởng ứng các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn quận, Hội LHPN Quận và cơ sở trong thời gian tới sẽ nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiếm và vay vốn.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận