kinh tế - tài chính

Giới thiệu các tổ chức, cá nhân tham gia cuộc thi Thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020
Ngày đăng 06/07/2020 | 10:05  | View count: 66

Thực hiện Văn bản số 2451/UBND-KT ngày 18/6/2020 của UBND Thành phố về việc tổ chức cuộc thi Thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ (TCMN) Hà Nội năm 2020

     Nhằm xây dựng môi trường sáng tạo trong thiết kế mẫu sản phẩm, hình thành phong trào thi đua thiết kế sáng tạo sản phẩm thủ công mỹ nghệ (TCMN) trong các nghệ nhân, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cá nhân. UBND quận Hoàng Mai giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tới các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Quận tham gia tổ chức cuộc thi Thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ (TCMN) Hà Nội năm 2020. Với các nội dung chính sau:

     1. Tên gọi cuộc thi: Cuộc thi Thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2020.

     2. Chủ đề cuộc thi: Tinh hoa sản phẩm TCMN Thủ đô - Hội tụ và lan tỏa.

     3. Cơ quan chỉ đạo, chủ trì và phối hợp thực hiện:

     - Cơ quan chỉ đạo: UBND thành phố Hà Nội

     - Cơ quan chủ trì: Sở Công thương Hà Nội

     - Đơn vị thực hiện: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN

     - Đơn vị phối hợp; Các Sở, ngành, cơ quan báo đài, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, Hội đồng Anh tại Việt Nam, các hiệp hội ngành nghề TCMN của Ha Nội, các tổ chức chính trị xã hội của Hà Nội, UBND các quận huyện, thị xã Hà Nội.

     4. Đối tượng tham gia cuộc thi: Mọi tổ chức cá nhân trên địa bàn Hà Nội không giới hạn độ tuổi, trình độ, với số lượng và loại hình sản phẩm dự thi không giới hạn.

     Thời gian tổ chức: Từ tháng 6/2020 đến tháng 11/2020.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận