kinh tế - tài chính

Thông báo thực hiện nghĩa vụ thuế đối với cá nhân phát sinh hoạt động thương mại điện tử
Ngày đăng 09/07/2020 | 17:46  | View count: 112

Trong thời gian vừa qua, hoạt động thương mại điện tử đã phát triển nhanh và tham gia vào mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội. Trong đó có nhiều cá nhân đã sử dụng khả năng trí tuệ của mình làm ra những sản phẩm phần mềm, sáng tạo nội dung, cung cấp các sản phẩm trên các trang mạng xã hội, phân phối ứng dụng, chia sẻ nội dung (Apple Store, CH Play, Facebook,…) để mang lại thu nhập cho chính mình và làm giàu cho đất nước

     Theo quy định của Luật quản lý thuế, cá nhân có phát sinh hoạt động kinh doanh phải thực hiện việc đăng ký, kê khai và nộp thuế. Nộp thuế theo quy định của pháp luật là nghĩa vụ và quyền lợi của mọi tổ chức, cá nhân, đảm bảo việc tuân thủ pháp luật và góp phần vào xây dựng đất nước. Theo đó:

     - Tại khoản 1, khoản 2, Điều 5 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019 quy định về nguyên tắc quản lý thuế:

     1. Mọi tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của luật.

     2. Cơ quan quản lý thuế, các cơ quan khác của Nhà nước được giao nhiệm vụ quản lý thu thực hiện việc quản lý thuế theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan, bảo đảm công khai, minh bạch, bình đẳng và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người nộp thuế.

     - Tại Điều 17 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019 quy định về trách nhiệm của Người nộp thuế:

     1. Thực hiện đăng ký thuế, sử dụng mã số thuế theo quy định của pháp luật.

     2. Khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng thời hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế.

     3. Nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đầy đủ, đúng thời hạn, đúng địa điểm.

     …

     7. Cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế, bao gồm cả thông tin về giá trị đầu tư; số hiệu và nội dung giao dịch của tài khoản được mở tại ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác; giải thích việc tính thuế, khai thuế, nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế.

     8. Chấp hành quyết định, thông báo, yêu cầu của cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế theo quy định của pháp luật…”

     - Tại Điều 143, Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019 có quy định hành vi trốn thuế:

     1. Không nộp hồ sơ đăng ký thuế; không nộp hồ sơ khai thuế; nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc ngày hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định của Luật này…

     11. Người nộp thuế không bị xử phạt về hành vi trốn thuế mà bị xử phạt theo quy định tại khoản 1 Điều 141 của Luật này đối với trường hợp sau đây:

     …

     b) Nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày có phát sinh số tiền thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế.”

     Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày có phát sinh số tiền thuế phải nộp nhưng đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước khắc phục hậu quả trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định thanh kiểm tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế sẽ không bị xử phạt về hành vi trốn thuế nhưng bị xử phạt về thủ tục thuế.

     Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm hướng dẫn người nộp thuế thực hiện các quy định của pháp luật thuế, đồng thời thực hiện thanh tra, kiểm tra xử lý theo quy định của pháp luật, đảm bảo công bằng xã hội.

     Chi cục thuế Quận Hoàng mai thông báo để các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn Quận Hoàng Mai được biết và thực hiện; Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi cục thuế Quận Hoàng Mai, hoặc qua số điện thoại của Đội Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế số 024.36332772, 024.36341940 để được giải đáp.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận