kinh tế - tài chính

Chương trình Tháng Khuyến mại Hà Nội năm 2020
Ngày đăng 07/09/2020 | 08:57  | View count: 58

Thực hiện Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 26/8/2020 của UBND Thành phố Hà Nội tổ chức chương trình tháng Khuyến mại Hà Nội năm 2020. Trong đó, đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã thông tin, phổ biến về chương trình Tháng Khuyến mại Hà Nội năm 2020 đến từng phường, xã, thị trấn trên địa bàn; chỉ đạo UBND các phường, xã, thị trấn tuyên truyền đến nhân dân các thông tin, sự kiện có liên quan đến Chương trình Tháng Khuyến mại Hà Nội năm 2020 và phối hợp với Trung tâm xúc tiến và các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung của Chương trình Tháng Khuyến mại Hà Nội năm 2020

     Đối tượng tham gia:

     Các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế, bao gồm: các Trung tâm thương mại, siêu thị tổng hợp, siêu thị điện máy, chợ, cửa hàng tự chọn, các cửa hàng chuyên doanh; các doanh nghiệp - sản xuất kinh doanh hàng tiêu dùng; các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, nhà hàng, khách sạn; doanh nghiệp vận chuyển; hệ thống các ngân hàng; doanh nghiệp viễn thông; doanh nghiệp công nghệ thông tin; doanh nghiệp xây dựng; doanh nghiệp thương mại điện tử...

     Quy mô:

     Triển khai trên địa bàn toàn Thành phố với khoảng 1.000-1.200 điểm khuyến mại.

     Nội dung chương trình:

     - Tổ chức các hội nghị triển khai theo kế hoạch

     - Chương trình “Thương mại điện tử - kết nối cung cầu”

     - Tổ chức lễ khai mạc “Tháng khuyến mại Hà Nội” và sự kiện “Ngày không dùng tiền mặt”

     - Tổ chức sự kiện “Ngày hội tiêu dùng 4.0”

     - Tổ chức sự kiện “Ngày hội khuyến mại du lịch”

     - Tổ chức sự kiện “Tuần vàng kết nối”

     - Tổ chức sự kiện “Hội chợ vàng khuyến mại”

     - Kết nối và triển khai sự kiện Ngày mua sắm trực tuyến – online Friday năm 2020 do Bộ Công thương.

     - Tổ chức các hoạt động truyền thông quảng bá.

     Thời gian tổ chức chương trình

     Dự kiến: Từ ngày 23/10/2020 - 28/10/2020

     Mục đích ý nghĩa của chương trình:

     - Phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng hàng Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội.

     - Khuyến khích và kích thích nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng trong hoạt động mua sắm truyền thống và thương mại điện tử, tạo ra khác biệt hơn so với các chương trình khuyến mại đơn lẻ của các doanh nghiệp tự tổ chức.

     - Tăng cường vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc bình ổn giá cả, ổn định thị trường, kiềm chế lạm pháp, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ và Thành phố năm 2020.

     - Phụ lục chương trình tháng khuyến mại Hà Nội năm 2020

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận