kinh tế - tài chính

Triển khai công tác BHYT học sinh, sinh viên năm học 2020-2021 trên địa bàn quận Hoàng Mai
Ngày đăng 11/09/2020 | 10:25  | View count: 151

Thực hiện Công văn số 2256/BHXH-QLT ngày 24/7/2020 của BHXH thành phố Hà Nội về việc thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2020-2021. Ngày 07/8/2020, BHXH quận Hoàng Mai đã kịp thời tham mưu UBND quận ban hành Văn bản số 1952/UBND-BHXH về việc thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2020-2021 gửi đến các đơn vị liên quan

     Dưới sự chỉ đạo sát sao của UBND Quận cũng như Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội nên công tác tổ chức, tuyên truyền, phối hợp của Bảo hiểm xã hội quận với các trường trên địa bàn trong các năm qua đã được triển khai sâu rộng và đạt kết quả  cao.

     Kết quả BHYT học sinh, sinh viên năm học 2019-2020 toàn quận có 100% trường trên địa bàn tham gia (50/50 trường), với tổng số HSSV tham gia BHYT là 58.834 em (trong đó có 2.212 em tham gia theo đối tượng khác) đạt tỷ lệ 96.24%, cao hơn năm trước 1,39%. Số tiền BHYT HSSV thu được 33,9 tỷ đồng. BHXH quận đã trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe (CSSK) ban đầu đến các trường kịp thời với số tiền 2,33 tỷ đồng đảm bảo quyền lợi CSSK cho HSSV. 100% số học sinh khối Tiều học và THCS đã tham gia BHYT, khối Đại học tỷ lệ tham gia chỉ đạt 71.12%, nguyên nhân chủ yếu là do sinh viên từ năm thứ 2 trở đi không tham gia BHYT.

     UBND quận đã chỉ đạo Phòng giáo dục quận phối hợp với BHXH quận, UBND các phường chỉ đạo các trường tham gia BHYT bắt buộc cho học sinh phấn đấu đạt tỷ lệ tham gia 100% và đảm bảo 100% số trường có hoạt động y tế học đường tốt, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu của học sinh, sinh viên ngay tại trường.

     Trong các năm gần đây và sau này trở đi việc thực hiện thu BHYT theo năm tài chính. Để việc cấp thẻ BHYT cho học sinh, sinh viên, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và y tế học đường trong các trường trên địa bàn quận được thống nhất, kịp thời, đúng qui định, Bảo hiểm xã hội quận Hoàng Mai đã có văn bản triển khai các nội dung về công tác cấp thẻ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2020-2021, về mức đóng BHYT, về thời gian và tổ chức thực hiện, hướng dẫn trích  chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho HSSV và mức chi thù lao gửi đến các cơ sở giáo dục trên địa bàn với quyết tâm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu về BHYT học sinh, sinh viên năm học 2020-2021.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận