kinh tế - tài chính

Quận Hoàng Mai yêu cầu rà soát, đề xuất thực hiện cắt giảm kinh phí chi thường xuyên trong 9 tháng cuối năm 2020
Ngày đăng 17/09/2020 | 17:41  | View count: 87

Thực hiện Thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy về một số nhiệm vụ trọng tâm và công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo Thông báo số 2537/TB-TU ngày 31/3/2020 của Thành ủy Hà Nội; Trên cơ sở triểt để tiết kiệm kinh phí từ việc dừng các hoạt động lễ hội, hội họp, đi công tác nước ngoài, văn hóa thể thao, giải trí… của các cơ quan để dành kinh phí cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 và dự phòng cho phương án giảm thu ngân sách Thành phố

     Để thực hiện mục tiêu khôi phục nền kinh tế trước diễn biến dịch bệnh phức tạp, bên cạnh đáp ứng nguồn lực chi đầu tư phát triển nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, đảm bảo thực hiện các chính sách an sinh xã hội theo dự toán. UBND quận Hoàng Mai yêu cầu các đơn vị thực hiện rà soát, đề xuất thực hiện cắt giảm kinh phí chi thường xuyên trong 9 tháng cuối năm 2020 nhằm chủ động nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 và dự phòng cho các phương án giảm thu ngân sách trên địa bàn Quận.

     UBND Quận chỉ đạo quyết liệt thực hiện tiết kiệm, hiệu quả ngân sách nhà nước dự kiến cân đối ngân sách nhà nước phục vụ các hoạt động ngăn chặn, phòng chống dịch bệnh và hỗ trợ trực tiếp người dân, trước tình hình khắc phục hậu quả đại dịch Covid-19 gây ra.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận