kinh tế - tài chính

Quận Hoàng Mai: Đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình
Ngày đăng 19/09/2020 | 10:50  | View count: 153

Trong 8 tháng đầu năm 2020, Bảo hiểm xã hội quận Hoàng Mai đã phối hợp với UBND các phường, Bưu điện Trung tâm 6 và các phòng, ban, ngành liên quan trên địa bàn tăng cường tuyên truyền về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đến nhân dân trên địa bàn quận

     Hưởng ứng Lễ ra quân Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân và Lễ ra quân Ngày BHYT Việt Nam – tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, BHXH quận phối hợp với Bưu điện Trung tâm 6 đã tổ chức lễ ra quân tại trụ sở 2 đơn vị, diễu hành bằng ô tô, xe máy trên một số tuyến phố lớn trên địa bàn quận. Kết quả đã phát triển được trên 100 người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trong 2 ngày thực hiện Lễ ra quân.

     Nhân viên đại lý thu trên địa bàn quận thường xuyên được tham dự các lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền do BHXH quận tổ chức. Số lượng nhân viên đại lý không ngừng tăng qua các năm. Đến nay, số nhân viên đại lý thu trên địa bàn quận Hoàng Mai là 70 người trên tổng số 36 điểm thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn quận. Mới đây, 25 cán bộ thuộc quận vừa được tham gia lớp đào tạo nhân viên đại lý thu do BHXH TP Hà Nội tổ chức và được cấp chứng chỉ.

     Với những nỗ lực trong tuyên truyền, vận động, kết quả công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình, tháng 8/2020, BHXH quận Hoàng Mai đứng đầu các quận, huyện với số tham gia tăng hơn tháng trước trên 3.000 người.

     Từ này đến cuối năm 2020, BHXH quận phấn đấu thực hiện mục tiêu, hoàn thành các chỉ tiêu được giao về phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Theo đó, tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các phòng, ban, ngành thuộc quận trong công tác tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT, BHXH nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của người dân trên địa bàn về sự cần thiết cũng như những lợi ích khi tham gia BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận