kinh tế - tài chính

Bảo hiểm xã hội quận Hoàng Mai tiếp tục đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản cá nhân
Ngày đăng 23/09/2020 | 14:41  | View count: 60

Trong quý 3 BHXH quận Hoàng Mai đã phối hợp với các ngân hàng thương mại trên địa bàn, hướng dẫn người hưởng mở thẻ ATM và chuyển đổi hình thức lĩnh lương hưu và trợ cấp BHXH qua thẻ ATM. Số thẻ phát hành trong tháng 7, 8, 9 là: 1.353 thẻ tăng 20% so với cùng kì năm 2019

     Trước tình hình diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch Covid-19 trên toàn quốc nói chung và địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công; Công văn số: 2031/UBND-KGVX ngày 29/5/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc tiếp tục đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội (BHXH) hàng tháng qua tài khoản cá nhân; Công văn số 2418/BHXH-KHTC ngày 05/8/2020 của BHXH thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản cá nhân tại ngân hàng (thẻ ATM).

     Với phương thức chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH không dùng tiền mặt, người hưởng hằng tháng không cần phải đến địa điểm tập trung để nhận tiền và ký danh sách chi trả. Còn với cơ quan BHXH việc tổ chức thực hiện phương thức này bảo đảm mục tiêu an toàn tiền mặt trong quá trình vận chuyển và lưu trữ, tránh được sai sót, giảm áp lực, thời gian trong tổ chức chi trả định kì.

     Việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH qua tài khoản thẻ ATM đã mang lại nhiều tiện ích và đang được ngành BHXH tích cực đẩy mạnh, đạt những hiệu quả tích cực, góp phần thiết thực đem tới sự thuận tiện, hài lòng cho người hưởng. Góp phần tích cực hơn nữa trong việc thực hiện hiệu quả Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Chỉ thị số 22/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam, đồng thời đem lại những lợi ích thiết thực cho người hưởng và góp phần làm tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn.