kinh tế - tài chính

Kết quả thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020 tại chi cục thuế quận Hoàng Mai
Ngày đăng 23/09/2020 | 15:11  | View count: 88

Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Quận ủy, HĐND, UBND Quận Hoàng Mai, của Cục Thuế TP Hà Nội; sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, có hiệu quả của các ban ngành trong quận; sự nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, ổn định, phát triển SXKD và thực hiện tốt nghĩa vụ thuế của cộng đồng NNT cùng với sự nỗ lực, đoàn kết, nhất trí cao của toàn thể CBCC nên việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác thuế 9 tháng đầu năm 2020 của Chi Cục Thuế Hoàng Mai đã đạt được những kết quả tích cực:

     Theo số liệu báo cáo: 9 tháng đầu năm 2020, Chi cục Thuế dự kiến thực hiện tổng thu NSNN trên địa bàn Quận là 3.401 tỷ, đạt 56,1% dự toán pháp lệnh, bằng 135,4% so cùng kỳ 9 tháng đầu năm 2019. Trong đó, số thu ngân sách của Chi cục thuế 9 tháng đầu năm 2020 đạt 3.261 tỷ đồng, bằng 59,3% dự toán pháp lệnh; 59,2% dự toán phấn đấu, bằng 142,4% so với cùng kỳ 9 tháng đầu năm 2019 (Trừ tiền sử dụng đất 1.790 tỷ, dự kiến đạt 57,1% dự toán pháp lệnh; 56,9% dự toán phấn đấu, bằng 88,6% so với cùng kỳ 9 tháng đầu năm 2019).

     Về công tác thu thuế xây dựng nhà tư nhân: Với sự chỉ đạo sát sao của UBND Quận, sự phối hợp vào cuộc của UBND các phường và các ban ngành trên địa bàn Quận kết quả 9 tháng đầu năm 2020 đã thu thuế xây dựng tư nhân đối với 802 trường hợp, số thuế 4,791 tỷ đồng, bằng 101% so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên số giấy phép xây dựng đến 30/09/2020 vẫn còn tồn ở hầu hết ở các phường.

     Đối với công tác quản lý nợ thuế, 8 tháng đầu năm 2020 chi cục đã đôn đốc thu nợ đọng được 103,277 tỷ đồng, đạt 15% chỉ tiêu thu nợ, trong đó: thu nợ thuế phí 12,2 tỷ đạt 51% chỉ tiêu thu nợ; thu tiền chậm nộp 16,850 tỷ đạt 8% chỉ tiêu thu nợ; nợ liên quan đến đất 74,227 tỷ đạt 16% chỉ tiêu thu nợ.

     Công tác thu nợ đã được Ban lãnh đạo Chi cục triển khai quyết liệt ngay từ những ngày đầu năm 2020. Chi cục đã tham mưu với UBND quận Hoàng Mai ban hành Quyết định số 4683/QĐ-UBND ngày 15/07/2020 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn quận Hoàng Mai; Kế hoạch số 19681/CCT-TrB ngày 20/8/2020 của Chi cục thuế quận Hoàng Mai về việc triển khai, thực hiện công tác đôn đốc thu hồi nợ đọng các khoản nghĩa vụ tài chính (NVTC) về đất đai. Tại Chi cục đã thành lập 02 tổ công tác đôn đốc thu hồi nợ đọng theo Quyết định số 19680/QĐ-CCT ngày 20/8/2020, đã đôn đốc 39 đơn vị nợ tiền thuê đất và tiền sử dụng đất với số tiền nợ thu được 89 tỷ đồng.

     Đối với công tác rà soát, quản lý sử dụng đất đai, Chi cục đã tham mưu với UBND quận ban hành Quyết định số 1530/QĐ-UBND ngày 23/03/2020 về việc thành lập Đoàn kiểm tra, rà soát tình hình sử dụng đất trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2020; Quyết định số 4684/QĐ-UBND ngày 15/07/2020 về việc kiện toàn Quyết định số 1530/QĐ-UBND ngày 23/03/2020. Chi cục đã phối hợp với các phòng ban và UBND các phường rà soát đối với 63 đơn vị sử dụng đất tại khu vực đất bãi phường Thanh Trì, Trần Phú, Lĩnh Nam, Yên Sở số tiền thu được là 6,3 tỷ.

     Nguyên nhân tổng thu 9 tháng đầu năm dự kiến đạt thấp 56,1% là do các khoản thu trừ tiền sử dụng đất đạt thấp, cụ thể:

     Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid19 diễn ra từ đầu năm 2020, bùng phát 2 lần và vẫn còn tiếp diễn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro, ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế thế giới và trong nước. Đối với các doanh nghiệp trên địa bàn quận Hoàng Mai, hầu hết các doanh nghiệp, hộ kinh doanh ở nhiều ngành nghề, lĩnh vực như ăn uống, du lịch, nhà nghỉ, doanh nghiệp xuất khẩu, bị ảnh hưởng nặng nề.

     Số thuế thu nộp NSNN năm 2020 trên địa bàn quận bị ảnh hưởng do covid 19 là: 421 tỷ đồng, (trong đó: thuế GTGT: 86 tỷ; TNDN: 205 tỷ; TNCN: 30 tỷ; LPTB: 100 tỷ) 

     3 tháng cuối năm 2020, Chi cục thuế quận Hoàng Mai còn phải thu theo dự toán thu NSNN là 2.236 tỷ đồng, trong đó: Thu nội địa trừ tiền sử dụng đất: 1.346 tỷ đồng; Thu tiền sử dụng đất: 889 tỷ đồng. Đây là một nhiệm vụ rất khó khăn trong tình hình hiện nay.

     Để phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu theo DTPL, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, bên cạnh việc tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ 6 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá, 9 nhóm giải pháp công tác thuế năm 2020 Cục Thuế TP Hà Nội đã đề ra, trong 3 tháng cuối năm 2020, Chi cục thuế Hoàng Mai tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

     1. Tiếp tục tranh thủ sự chỉ đạo và tham mưu kịp thời với Quận uỷ, HĐND, UBND Quận Hoàng Mai với Cục thuế Hà Nội các biện pháp chỉ đạo thu ngân sách đảm bảo hiệu quả.

     2. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai thực hiện đầy đủ, đồng bộ, hiệu quả các chức năng, quy trình quản lý, giải pháp công tác của ngành, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào NSNN; đảm bảo hoàn thành dự toán năm 2020 được Cục Thuế giao.

     3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu, chống chuyển giá; Phối hợp, ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là các hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

     4. Quyết liệt triển khai các giải pháp, biện pháp đôn đốc, cưỡng chế thu hồi nợ thuế theo đúng quy định.

     5. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa ngành thuế; đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí tuân thủ cho cả Người nộp thuế và cơ quan Thuế, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế.

     6. Chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo mỗi CBCC thuế có đầy đủ phẩm chất, năng lực, làm việc chuyên nghiệp, luôn công tâm, khách quan trong công việc, phục vụ tốt Người nộp thuế; Đoàn kết, xây dựng cơ quan thuế Văn minh - Hiện đại.

     Chi cục thuế Hoàng Mai  rất mong tiếp tục được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các đồng chí Lãnh đạo Quận uỷ, HĐND, UBND Quận, Lãnh đạo Cục Thuế TP Hà Nội; sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các ban, ngành, UBND các phường và người nộp thuế để đảm bảo thu đúng, thu đủ tiền thuế vào NSNN./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận