kinh tế - tài chính

Chi cục thuế Hoàng Mai thông báo về Nghị định số 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn
Ngày đăng 20/11/2020 | 18:00  | View count: 277

Nghị định số 125/2020/NĐ-CP được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 19/10/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn có hiệu lực thi hành từ ngày 05/12/2020. Nghị định đã quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và một số thủ tục xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

     Để giúp các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn quận Hoàng Mai có thể nắm bắt, nghiên cứu và tránh những sai phạm có thể xảy ra, Chi cục Thuế quận Hoàng Mai xin thông báo một số nội dung trọng yếu về Nghị định số 125/2020/NĐ-CP, cụ thể:

     Về cơ bản, các hành vi vi phạm hành chính về thuế, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả được xây dựng trên cơ sở kế thừa các quy định còn phù hợp tại Nghị định 129/2013/NĐ-CP, song song với đó là các quy định để phù hợp với Luật Quản lý thuế 2019.

     Một số điểm mới nổi bật tại Nghị định 125/2020/NĐ-CP :

     1. Tăng mức phạt đối với hành vi thông đồng, bao che người nộp thuế trốn thuế (Điều 19).

     Phạt tiền từ 6.000.000 - 16.000.000 đồng đối với hành vi thông đồng, bao che người nộp thuế trốn thuế, không thực hiện quyết định cưỡng chế hành chính thuế, trừ hành vi không trích chuyển tiền từ tài khoản của người nộp thuế quy định tại Điều 18 Nghị định này.

     Trước đây tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định 129/2013/NĐ-CP thì Mức phạt tối đa đối với cá nhân là 5.000.000 đồng, mức phạt tối đa đối với tổ chức là 10.000.000 đồng.

     Như vậy, đối với hành vi thông đồng, bao che người nộp thuế trốn thuế thì mức phạt của Nghị định 125/2020/NĐ-CP đã tăng lên gấp 1,6 lần so với mức phạt ở Nghị định 129/2013/NĐ-CP.

     2. Có thể bị phạt tiền 3 lần số tiền thuế trốn ngay từ lần đầu trốn thuế (Điều 17).

     Phạt tiền 3 lần số tiền thuế đối với người nộp thuế thực hiện một trong các hành vi quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định 125/2020/NĐ-CP có từ ba tình tiết tăng nặng trở lên.

     Trước đây, tại Nghị định 129/2013/NĐ-CP quy định Phạt tiền 3 lần tính trên số tiền thuế trốn đối với người nộp thuế khi có một trong các hành vi quy định tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định 129/2013/NĐ-CP trong trường hợp vi phạm từ lần thứ hai có 2 tình tiết tăng nặng trở lên hoặc vi phạm lần thứ 3 có tình tiết tăng nặng hoặc vi phạm lần thứ tư trở đi.

     Như vậy, Nghị định 125/2020/NĐ-CP không quy định là vi phạm lần thứ bao nhiêu mới có thể bị phạt 3 lần số tiền thuế trốn, mà quy định nếu ngay từ lần đầu tiên trốn thuế nếu có từ ba tình tiết tăng nặng trở lên thì sẽ bị phạt tiền 3 lần số tiền thuế trốn.

     3. Bổ sung hình thức xử phạt khi hủy, tiêu hủy hóa đơn quá thời hạn (Điều 27).

- Phạt cảnh cáo đối với hành vi hủy, tiêu hủy hóa đơn quá thời hạn từ 01 đến 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn phải hủy, tiêu hủy hóa đơn theo quy định mà có tình tiết giảm nhẹ.

- Phạt tiền từ 2.000.000 – 4.000.000 đồng đối với hành vi hủy, tiêu hủy hóa đơn quá thời hạn từ 01 ngày đến 10 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn phải hủy, tiêu hủy hóa đơn theo quy định, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 27.

- Phạt tiền từ 4.000.000 – 8.000.000 đồng đối với hành vi hủy, tiêu hủy hóa đơn quá thời hạn từ 11 ngày làm việc trở lên, kể từ ngày hết thời hạn phải hủy, tiêu hủy hóa đơn theo quy định.

(T hời hạn hủy hóa đơn được ghi nhận ở điểm b khoản 2 Điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC ).

Như vậy, Nghị định 125/2020/NĐ-CP sẽ giúp hạn chế những hành vi hủy, tiêu hủy hóa đơn quá thời hạn. Nếu vi phạm thời hạn hủy, tiêu hủy hóa đơn có thể sẽ bị phạt đến 8.000.000 đồng.

     4. Bổ sung quy định về mức xử phạt đối với hành vi “Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử quá thời hạn” (Điều 30).

     Đặc biệt, Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định về mức xử phạt đối với hành vi “Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử quá thời hạn” có thể bị phạt đến 20 triệu đồng.

     Với những thay đổi trong việc nâng mức xử phạt hành chính về thuế, hóa đơn, Nghị định 125/2020/NĐ-CP sẽ góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người nộp thuế.

     Nghị định 125/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/12/2020. Trường hợp hành vi vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn thực hiện trước ngày Nghị định này có hiệu lực nhưng hành vi vi phạm đó kết thúc kể từ khi Nghị định này có hiệu lực thì áp dụng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn có hiệu lực tại thời điểm thực hiện hành vi vi phạm đó.

     Chi cục thuế Quận Hoàng mai thông báo để các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn Quận Hoàng Mai được biết và thực hiện; Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi cục thuế Quận Hoàng Mai, hoặc qua số điện thoại của Đội Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế số 024.36332772, 024.36341940 để được giải đáp.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận