kinh tế - tài chính

Bảo hiểm xã hội quận Hoàng Mai: Quản lý chặt chẽ cấp giấy chứng nhận nghỉ hưởng chế độ BHXH
Ngày đăng 30/11/2020 | 10:15  | View count: 107

Nhằm hạn chế tình trạng lạm dụng thanh toán chế độ nghỉ hưởng BHXH, nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ BHXH, BHXH quận đã thực hiện các giải pháp nhằm quản lý chặt chẽ việc cấp giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH trong thanh toán ốm đau, thai sản

     10 tháng đầu năm 2020, BHXH quận Hoàng Mai đã giải quyết được 13.352 lượt người thanh toán ốm đau thai sản với số tiền 124.512.695.000 đồng. Trong quá trình duyệt hồ sơ ốm đau tại các đơn vị trên địa bàn quận, cán bộ giải quyết chính sách đã gặp nhiều trường hợp như không đối soát được chứng từ, giấy ra viện giả, giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH sai quy định, đơn vị thay đổi mẫu dấu, không tra được lịch sử tra thẻ BHYT, lịch sử khám chữa bệnh của các đối tượng được cấp giấy tại các đơn vị cấp giấy nghỉ hưởng BHXH, nhiều giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH do các trạm y tế xã cấp…

     Trước thực trạng trên, BHXH quận đã thực hiện các giải pháp như: tăng cường công tác kiểm tra việc cấp giấy nghỉ hưởng tại các cơ sở KCB; kiểm tra, hướng dẫn đơn vị cấp và đẩy giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH lên cổng thông tin điện tử đầy đủ đúng quy định. Khi có thay đổi về dấu, bác sỹ thì phải cập nhật thông tin lên cổng kịp thời. Đến nay,  BHXH quận đã xuất toán gần 40 triệu đồng đối với các trường hợp thanh toán chế độ nghỉ hưởng BHXH không đúng quy định.

     Bên cạnh việc thực hiện hiệu quả các giải pháp đã đề ra, BHXH quận Hoàng Mai thường xuyên chấn chỉnh việc cấp giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH tại các trạm y tế xã cũng như các cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn nhằm hạn chế sự lạm dụng quỹ ốm đau, thai sản, nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ BHXH./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận