kinh tế - tài chính

Quận Hoàng Mai giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2021
Ngày đăng 04/01/2021 | 10:37  | View count: 270

Ngày 21/12, Uỷ ban nhân dân quận Hoàng Mai tổ chức “Hội nghị triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội, dự toán thu - chi ngân sách năm 2021” đến các phòng, ban, đơn vị và các phường thuộc Quận

     Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch đã công bố Quyết định về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 cho các phòng, ban, ngành, hội, đoàn thể của quận, UBND 14 phường, các trường học, các đơn vị sự nghiệp thuộc quận. Các Đồng chí Chi cục trưởng Chi cục Thuế và Phó Giám đốc Kho bạc đã có bài phát biểu về những nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai công tác thu ngân sách và quản lý, thanh toán vốn ngân sách năm 2021.

     Tại Quyết định UBND Quận giao chỉ tiêu về thu, chi ngân sách cho từng khối cơ quan, đơn vị, các phường và yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các hội, đoàn thể, các phường thực hiện nghiêm các nội dung phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách, nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành ngân sách. Đồng thời căn cứ mục tiêu kế hoạch kinh tế xã hội của quận, chi tiêu biên chế hành chính sự nghiệp và dự toán ngân sách năm 2021 được giao xây dựng kế hoạch giải pháp để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao.

     Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tâm - Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND quận đánh giá: quận Hoàng Mai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh chịu tác động mạnh của đại dịch Covid-19, ảnh hưởng nặng nề đến tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội. Tuy nhiên với sự chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự cố gắng của các doanh nghiệp và toàn thể nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội trong năm 2020 của quận Hoàng Mai tiếp tục duy trì tăng trưởng, chủ đề năm 2020 “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp” được triển khai đồng bộ, đạt kết quả tích cực. Quận ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ quận Hoàng Mai lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025, triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Trung ương, Thành phố về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, đặc biệt là công tác phòng chống dịch Covid-19 cùng với việc khôi phục phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cung ứng hàng hóa và giá cả được duy trì ổn định trong dịp lễ Tết cũng như trong giai đoạn giãn cách xã hội.

     Toàn bộ 15/15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội Thành phố giao ước thực hiện hoàn thành, trong đó 07 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức, thu ngân sách được đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt, hoàn thành vượt dự toán, chi ngân sách được điều hành chủ động, linh hoạt, đúng quy định, đảm bảo nguồn vốn chi đầu tư phát triển, an sinh xã hội và chi phòng, chống, khắc phục khó khăn do tác động của dịch Covid-19.

     Để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách nhà nước của năm 2021, đồng chí Nguyễn Minh Tâm - Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai chỉ đạo các đơn vị, các phường cần thực hiện đồng bộ một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

     Ngay sau hội nghị các cơ quan, đơn vị trong quận triển khai xây dựng ngay các chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 do UBND quận giao. UBND các phường báo cáo cấp ủy, Thường trực HĐND phường để trình kỳ họp Hội đồng nhân dân phường quyết nghị dự toán thu, chi ngân sách và phương án phân bổ dự toán ngân sách trước ngày 31/12/2020. Cùng với đó tập trung chỉ đạo với quyết tâm cao và quyết liệt để thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021; đẩy mạnh công tác thu ngân sách nhà nước quận; thực hiện tốt công tác quản lý nguồn thu, triển khai các giải pháp chống thất thu thuế, chú trọng công tác nuôi dưỡng nguồn thu, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách Thành phố giao.

     Chuẩn bị tốt công tác phục vụ, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Triển khai các chỉ đạo của Thành phố thực hiện chủ đề năm 2021 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” đạt hiệu quả cao. Tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh vừa phục hồi và phát triển kinh tế, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2021 được Thành phố giao.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận