kinh tế - tài chính

Bảo hiểm xã hội quận cấp kinh phí chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của hai tháng 01 và 02 năm 2021 và chi quà tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vào cùng kỳ chi trả lương tháng 01 năm 2021
Ngày đăng 14/01/2021 | 13:58  | View count: 164

Tổng số người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng hiện nay trên địa bàn quận trên 37 ngàn người với số tiền 178,5 tỷ đồng. Trong đó, việc chi trả bằng tiền mặt áp dụng với 22.630 người; chi trả qua tài khoản cá nhân cho 14.927 nghìn người

     Để tạo điều kiện cho người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH vui Tết cổ truyền Tân Sửu, BHXH thành phố Hà Nội đã có văn bản 5158/BHXH-CĐBHXH ngày 24/12/2020 hướng dẫn BHXH các quận huyện thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH của tháng 01, 02 năm 2021 và chi quà tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vào cùng kỳ chi trả lương tháng 01 năm 2021.

     Bưu điện Trung tâm 6 tổ chức chi trả quà Tết của UBND thành phố Hà Nội cho người hưởng cùng kỳ chi trả lương hưu theo hai hình thức:

     Đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH bằng tiền mặt: Chi trả quà Tết cho người hưởng cùng kỳ chi trả lương hưu tháng 01/2021;

     Thực hiện chuyển khoản tiền quà Tết vào tài khoản của người hưởng cùng kỳ chi trả lương hưu tháng 01/2021.

     Việc tổ chức chi trả cho người hưởng yêu cầu đầy đủ, kịp thời, đúng kế hoạch và bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận