kinh tế - tài chính

Bảo hiểm xã hội quận Hoàng Mai hoàn thành kế hoạch thu năm 2020
Ngày đăng 14/01/2021 | 14:16  | View count: 164

Ngay từ những ngày đầu năm 2020, Bảo hiểm xã hội quận xác định nhiệm vụ chính trị an sinh xã hội trên địa bàn quận vô cùng khó khăn, tỷ lệ các đơn vị nợ BHXH đứng đầu các quận huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội, kế hoạch thu BHXH, BHYT, BHTN Bảo hiểm xã hội thành phố giao 1.628 tỷ đồng

     Cấp ủy, Ban giám đốc, đoàn thể tích cực vào cuộc và đạt nhiệm vụ giảm tỷ lệ nợ là nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. BHXH quận đã tích cực tham mưu với UBND quận thành lập tổ thu nợ và thường xuyên báo cáo quận ủy, HĐND, UBND quận về tình hình thu BHXH, BHYT, BHTN. Đặc biệt, BHXH quận báo cáo từng tháng, từng tuần về công nợ BHXH, BHYT với các cấp, các ngành. Bên cạnh sự sát sao của lãnh đạo BHXH, sự nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ viên chức trong việc thực hiện đốc thu, đốc nợ, phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, ngành thanh, kiểm tra trên 144 đơn vị sử dụng lao động và đại lý thu. Tổ chức đối thoại, tuyên truyền tới người lao động, tới các đơn vị về chế độ, chính sách BHXH, BHYT, qua đó giúp các đơn vị hạn chế các thiếu sót, nâng cao nhận thức của chủ sử dụng lao động thúc đẩy việc nộp BHXH, BHYT kịp thời đúng quy định hạn chế tỷ lệ nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN.

     Sự cố gắng không ngừng của tập thể CBVC BHXH quận Hoàng Mai đã được đền đáp. Ngày 31/12/2020 BHXH quận thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 1.628,778 tỷ đồng, vượt 100,13% kế hoạch thành phố giao và góp phần giảm tỷ lệ nợ đọng xuống chỉ còn 5,18%.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận