kinh tế - tài chính

Bảo hiểm xã hội quận Hoàng Mai phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2021
Ngày đăng 21/01/2021 | 14:06  | View count: 203

Năm 2020, BHXH quận đã thực hiện chi lương hưu và trợ cấp BHXH cho 37.557 đối tượng với tổng số tiền 2.318 tỷ đồng, tỷ lệ bao phủ BHYT của quận đạt 90,1% dân số. Số thu BHXH, BHYT, BHTN tính đến hết tháng 12/2020 đạt 1.628 tỷ đồng; khai thác, phát triển mới được 456 doanh nghiệp. Số người tham gia BHXH bắt buộc là 73.404 người; số người tham gia Bảo hiểm thất nghiệp đạt 72.434 người, số người tham gia BHXH tự nguyện là 1.879 người, so với năm 2019, tốc độ gia tăng 35%

    Đối với công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, năm 2020, đảm bảo quyền lợi KCB BHYT cho trên 46 ngàn lượt người. Bên cạnh đó, BHXH quận chú trọng tới công tác thanh tra, kiểm tra, ban hành quyết định kiểm tra 70 đơn vị, lập hồ sơ ra quyết định thanh tra 15 đơn vị, kiểm tra liên ngành 39 đơn vị và kiểm tra đột xuất 75 đơn vị có dấu hiệu trục lợi BHXH.

     BHXH quận tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC, nâng cao chất lượng phục vụ, 100% các thủ tục hành chính được tiếp nhận thông qua Hệ thống một cửa điện tử. Năm 2020, BHXH quận đã tiếp nhận 126.521 hồ sơ, đã giải quyết 124.943 hồ sơ. Phối hợp với Trung tâm y tế quận Hoàng Mai thực hiện liên thông dữ liệu KCB giám định trên phần mềm điện tử, ứng dụng CNTT để tăng cường quản lý chi KCB và sử dụng quỹ BHYT.

     Trong những ngày đầu năm 2021, toàn thể viên chức, người lao động BHXH quận hưởng ứng phong trào thi đua  của BHXH Việt Nam phát động với chủ đề: “Công chức, viên chức và người lao động ngành BHXH Việt Nam đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nỗ lực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2021”. Đồng thời, tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 của BHXH Việt Nam với chủ đề: “Đoàn kết, chủ động, đổi mới, sáng tạo, kỷ cương, phát triển, quyết tâm xây dựng ngành BHXH Việt Nam tinh gọn, hiện đại, chuyên nghiệp”.

     BHXH quận tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo của BHXH Thành phố, Quận ủy, UBND quận, chủ động phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, ngành liên quan trong thực hiện nhiệm vụ. Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình hành động năm 2021, thực hiện kế hoạch thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BH thất nghiệp và BHXH tự nguyện đến từng viên chức để hoàn thành tỷ lệ tham gia BHXH, BH thất nghiệp, giảm tỷ lệ nợ BHXH trên địa bàn quận.Hàng tháng, BHXH quận phối hợp với phòng Văn hóa thông tin công khai danh sách đơn vị nợ BHXH từ 6 tháng trở lên trên Cổng thông tin điện tử quận.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận