kinh tế - tài chính

Trường THPT Hoàng Văn Thụ - Hoàng Mai: Điểm sáng trong triển khai cài đặt ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số
Ngày đăng 07/04/2021 | 16:01  | View count: 77

Trường THPT Hoàng Văn Thụ là một trong 3 trường THPT trên địa bàn quận Hoàng Mai, năm học 2020-2021 có trên 2.000 học sinh. Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, UBND quận Hoàng Mai về việc triển khai ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số, Ban Giám hiệu nhà trường đã chủ động phối hợp với BHXH quận tích cực triển khai đến toàn bộ giáo viên, người lao động, học sinh trong toàn trường, đến nay có 100% giáo viên, người lao động đã cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số

     Đối với các em học sinh, nhà trường đã có nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo trong việc triển khai. Nắm bắt lợi thế của đối tượng này là việc tiếp cận về CNTT nhanh nhạy, được sự hỗ trợ của BHXH quận trong cung cấp danh sách mã số BHXH của từng học sinh theo từng lớp, cung cấp tờ rơi, Clip hướng dẫn cài đặt VSS-ID, từ đó giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn các em trong lớp bằng nhiều hình thức như hướng dẫn trực tiếp, qua nhóm Zalo lớp, qua công cụ Zoom trực tuyến, hỗ trợ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình cài đặt, đăng ký và sử dụng. Với cách làm sáng tạo, đến ngày 24/3/2021 đã có 1.839 học sinh đã cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID.

     Trong thời gian tới, Bảo hiểm xã hội quận sẽ nhân rộng mô hình của trường THPT Hoàng Văn Thụ trong triển khai để người tham gia được tiếp cận thông tin, thực hiện dịch vụ công một cách tiện lợi, dễ dàng, nhanh chóng nhất, góp phần làm tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn cũng như hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2021./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận