kinh tế - tài chính

Chi cục thuế quận Hoàng Mai lưu ý về đăng ký thuế
Ngày đăng 07/04/2021 | 16:13  | View count: 106

Để tạo thuận lợi cho người nộp thuế là cá nhân khi thực hiện chính sách pháp luật thuế. Chi cục Thuế quận Hoàng Mai đề nghị bản thân cá nhân người nộp thuế và người phụ thuộc lưu ý thực hiện theo các quy định sau:

     Tại khoản 2, Điều 33 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019 có quy định về thời hạn đăng ký thuế lần đầu:

     “2. Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì thời hạn đăng ký thuế là 10 ngày làm việc kể từ ngày sau đây:

     a) Được cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định thành lập;

     b) Bắt đầu hoạt động kinh doanh đối với tổ chức không thuộc diện đăng ký kinh doanh hoặc hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc diện đăng ký kinh doanh nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

     đ) Phát sinh nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân;

     e) Phát sinh yêu cầu được hoàn thuế;

     g) Phát sinh nghĩa vụ khác với ngân sách nhà nước.”

     Tại khoản 2, khoản 3, Điều 36 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019 có quy định về thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế:

     “2. Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế khi có thay đổi thông tin đăng ký thuế thì phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi.

     3. Trường hợp cá nhân có ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập thực hiện đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế cho cá nhân và người phụ thuộc thì phải thông báo cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi; tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập có trách nhiệm thông báo cho cơ quan quản lý thuế chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ủy quyền của cá nhân.

     Căn cứ các quy định nêu trên, Chi cục Thuế quận Hoàng Mai đề nghị cá nhân và người phụ thuộc thực hiện đăng ký mã số thuế theo đúng thời gian quy định. Trường hợp có thay đổi thông tin thông tin đăng ký thuế của bản thân và người phụ thuộc như các thông tin trên giấy tờ tùy thân Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, Hộ chiếu, địa chỉ… nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế cho cơ quan chi trả thu nhập hoặc Chi cục Thuế, Chi cục Thuế khu vực nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú trong trường hợp cá nhân không làm việc tại cơ quan chi trả thu nhập.

     Trường hợp cá nhân người nộp thuế và người phụ thuộc thực hiện đăng ký thuế, thay đổi thông tin đăng ký thuế quá thời hạn sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

     Để cập nhật các thông tin triển khai của Cơ quan Thuế, cá nhân có thể truy cập các kênh sau để nắm bắt thông tin:

- Website của Tổng cục thuế: www.gdt.gov.vn

- Website của Cục thuế TP Hà Nội: http://hanoi.gdt.gov.vn

- Đội Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế - Chi cục Thuế quận Hoàng Mai.

     Địa chỉ: Khu Trung tâm hành chính quận Hoàng Mai, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

     Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Đội Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế theo số 024.36332772, 024.36341940 để được giải đáp và hỗ trợ theo quy định.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận