kinh tế - tài chính

Ngân hàng Chính sách xã hội quận Hoàng Mai tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình Giao dịch lưu động tại các phường
Ngày đăng 09/04/2021 | 17:36  | View count: 144

Có thể nói, một trong những mô hình góp phần nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn quận Hoàng Mai trong thời gian qua chính là mô hình Giao dịch lưu động tại các phường. Với phương châm “sát dân, gần dân và giúp dân được tiếp cận vốn tín dụng chính sách ưu đãi ngay tại điểm giao dịch của NHCSXH trên địa bàn phường”

     Đến nay, NHCSXH quận Hoàng Mai đã thực hiện Giao dịch lưu động tại 14/14 phường trên địa Quận. Tại các Điểm giao dịch được trang bị đầy đủ biển hiệu, bảng thông tin chính sách chính sách tín dụng, hòm thư góp ý, Bảng công khai các thủ thục giải quyết công việc, các trang thiết bị làm việc để đảm bảo phục vụ khách hàng một cách tốt nhất. Để tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ tín dụng ưu đãi của Chính phủ đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác; đồng thời, tiết giảm các khoản chi phí của người vay, thực hiện dân chủ, công khai việc sử dụng vốn tín dụng chính sách và tăng cường sự chỉ đạo của chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc kiểm tra, giám sát và giúp đỡ người vay sử dụng vốn có hiệu quả, NHCSXH quận triển khai thực hiện hoạt động Giao dịch lưu động tại các phường phát huy hiệu quả và được nhân dân đồng tình ủng hộ.

     Với hình thức giao dịch trực tiếp tại trụ sở UBND phường một tháng/01 lần, tổ giao dịch lưu động của NHCSXH trực tại Điểm giao dịch để thực hiện giải ngân, thu nợ, thu lãi, thu tiền gửi tiết kiệm, thông tin tuyên truyền về chính sách tín dụng ưu đãi, danh sách hộ vay, tình hình dư nợ của hộ dân trên địa bàn phường được niêm yết công khai tại bảng tin của NHCSXH, tạo thuận điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí, thời gian cho người dân đến giao dịch với NHCSXH. Công tác giao ban hàng tháng giữa NHCSXH với UBND phường, các Hội đoàn thể nhận vốn ủy thác, Tổ Tiết và vay vốn được duy trì đều đặn, qua đó đã góp phần quản lý và nâng cao hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách.

     Trong thời gian tới NHCSXH quận Hoàng Mai tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND phường, các tổ chức chính trị - xã hội, Tổ tiết kiệm và vay vốn thông tin tuyên truyền về chính sách tín dụng mới, tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác cho vay các chương trình tín dụng chính sách ưu đãi tại các điểm Giao dịch của NHCSXH trên địa bàn Quận./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận