kinh tế - tài chính

Tuyên truyền và đề cử tổ chức, doanh nghiệp tham dự giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2021
Ngày đăng 16/04/2021 | 11:32  | View count: 86

Thực hiện Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 29/3/2021 của UBND Thành phố về tổ chức hoạt động giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2021 của thành phố Hà Nội. Đây là giải thưởng có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, khẳng định và tôn vinh các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh

     Giải thưởng chất lượng quốc gia (GTCLQG) là hình thức tôn vinh, khen thưởng ở cấp Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ký quyết định trao giải và do Bộ Khoa học Công nghệ chủ trì triển khai xét tặng hàng năm cho tổ chức, doanh nghiệp (gọi chung là doanh nghiệp) đạt được thành tích trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và không ngừng nâng cao năng xuất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, năng lực cạnh tranh, đồng thời có trách nhiệm và đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội. GTCLQG nằm trong hệ thống Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương (Global Performance Excellence Award - GPEA) của Tổ chức chất lượng Châu Á - Thái Bình Dương (Asia Pacific Quality Organisation - APQO) và được quy định trong Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007; Nghị định số 38/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP.

     Doanh nghiệp tham gia GTCLQG có điều kiện tiếp cận mô hình quản lý doanh nghiệp tiên tiến; được các chuyên gia đánh giá có kinh nghiệm tư vấn và hỗ trợ trong việc cải tiến các hệ thống quản lý của doanh nghiệp để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp được tặng GTCLQG sẽ được tôn vinh và hỗ trợ quảng bá tại lễ trao giải, buổi lễ được tường thuật trực tiếp trên sóng truyền hình qua kênh truyền hình quốc gia VTV1, tham dự lễ trao giải có sự có mặt của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ban, ngành và UBND các tỉnh, thành phố. Đồng thời, doanh nghiệp đạt giải được phép sử dụng logo của GTCLQG để tuyên truyền, quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức khác để giới thiệu về đơn vị mình.

     Để tìm hiểu thêm thông tin về hoạt động của GTCLQG đề nghị các doanh nghiệp truy cập vào Website của Văn phòng GTCLQG: giaithuong.org.vn hoặc trên cổng thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ: dost.hanoi.gov.vn

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận