kinh tế - tài chính

Quận Hoàng Mai tăng cường kiểm tra, xử lý việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ lợn nghi mắc bệnh, lợn bệnh, lợn chết, phòng chống dịch bệnh cúm gia cầm trên địa bàn Quận
Ngày đăng 22/04/2021 | 10:07  | View count: 47

Thực hiện Văn bản số 2289/VP-KT ngày 24/3/2021 của Văn phòng UBND Thành phố về việc tăng cường kiểm tra, xử lý việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ lợn nghi mắc bệnh, lợn bệnh, lợn chết trên địa bàn Quận; Văn bản số 642/SNN-CNTY ngày 17/3/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội về việc tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cúm gia cầm

     Để bảo vệ quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng trên địa bàn quận Hoàng Mai. UBND Quận đã giao nhiệm vụ cụ thể cho UBND các phường và các phòng, ban, ngành:

     1. UBND 14 phường, Ban quản lý các chợ:

     - Tuyên truyền sâu rộng đến các tổ chức, cá nhân không được vận chuyển, giết mổ, buôn bán lợn nghi mắc bệnh, lợn bệnh, lợn chết, gia cầm mắc bệnh. Tuân thủ quy định về nghiêm cấm việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ động vật mắc bệnh, chết để sử dụng làm thực phẩm tại khoản 8, khoản 9 và khoản 18 Điều 13 của Luật Thú y.

     - Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra các hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý, xử lý nghiêm việc vận chuyển, kinh doanh giết mổ gia cầm mắc bệnh, lợn bệnh, lợn chết và các sản phẩm của chúng; Áp dụng đồng bộ các hình thức xử phạt theo đúng quy định tại khoản 2, khoản 4, khoản 5, điểm a khoản 12, điểm b và điểm c khoản 13 Điều 20 Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y và quy định pháp luật khác có liên quan.

     - Công khai danh sách, địa chỉ các cơ sở vi phạm, giết mổ, buôn bán thịt lợn nghi mắc bệnh, lợn bệnh, lợn chết (nếu có) để người tiêu dùng biết.

     - Tổ chức cho các hộ kinh doanh ký cam kết theo Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở
sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

     - Quản lý chặt chẽ hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm; sơ chế, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn Quận; Phối hợp Ban quản lý chợ tăng cường kiểm tra, tuyên truyền đến các hộ kinh doanh sản phẩm gia súc, gia cầm phải kinh doanh sản phẩm rõ nguồn gốc, đáp ứng các tiêu chuẩn về vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm.

     2. Trạm Chăn nuôi và Thú y Quận:

     - Tăng cường thực hiện tốt công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm từ động vật đúng theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao trên địa bàn quản lý.

     - Phối hợp chặt chẽ cùng Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của quận (BCĐ 389 Quận) trong việc chia sẻ thông tin, tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các nơi có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao trên địa bàn Quận.

     - Phối hợp cùng lực lượng Quản lý thị trường tăng cường các biện pháp quản lý lưu thông, kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán trái phép gia súc, gia cầm, sản phẩm từ gia súc, gia cầm (đặc biệt đối với lợn và sản phẩm từ lợn) có nguồn gốc không rõ ràng (nhập lậu), không đảm bảo an toàn thực phẩm, gây nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trên địa bàn, đặc biệt tại các nơi trọng điểm như chợ Đầu mối, nơi kinh doanh, sơ chế, chế biến, bảo quản sản phẩm từ động vật.

     - Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các lô hàng thịt và sản phẩm từ thịt gia súc, gia cầm nhập về cơ sở có hoạt động kinh doanh, kho bảo quản các loại sản phẩm động vật đông lạnh; Khi phát hiện được các lô hàng động vật, sản phẩm từ động vật vận chuyển trái phép thì phải xử lý theo quy định và báo cáo về Chi cục Chăn nuôi và Thú y, UBND Quận theo quy định.

     3. Công an Quận, Đội quản lý thị trường số 15:

     Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng, UBND 14 phường, Ban quản lý các chợ, Trạm Chăn nuôi và Thú y Quận tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý kịp thời sản phẩm gia súc, gia cầm có dấu hiệu nhiễm bệnh hoặc không có nguồn gốc xuất xứ, không có giấy kiểm dịch thú y. Xử lý nghiêm trường hợp vi phạm theo thẩm quyền.

     4. Ban quản lý các chợ, siêu thị, Trung tâm thương mại trên địa bàn Quận:

     Phối hợp chặt chẽ với UBND các phường, Trạm Chăn nuôi và Thú y Quận, Đội Quản lý thị trường số 15 thường xuyên kiểm tra không để các hộ kinh doanh lợn bệnh, lợn chết không rõ nguồn gốc, xuất xứ, bày bán trong khu vực chợ, siêu thị, Trung tâm thương mại.

     5. Phòng Kinh tế: là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, chịu trách nhiệm đôn đốc việc kiểm tra, tổng hợp và báo cáo kịp thời Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm Quận và UBND Quận.

     Với quyết tâm cao và sự vào cuộc quyết liệt của quận Hoàng Mai, công tác kiểm tra, xử lý việc vận chuyển gia súc, gia cầm; phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn Quận sẽ đạt được những kết quả nhất định./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận