kinh tế - tài chính

Quận Hoàng Mai chỉ đạo thực hiện vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường sau tiêm phòng đại trà và phun thuốc diệt ruồi, côn trùng trên địa bàn Quận
Ngày đăng 22/04/2021 | 10:10  | View count: 62

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, hướng dẫn của Chi cục Chăn nuôi và Thú y về công tác vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường sau tiêm phòng đại trà và phun thuốc diệt ruồi, côn trùng trên địa bàn Quận. UBND quận Hoàng Mai đã chỉ đạo Trạm Thú y quận cùng các phòng, ban, ngành liên quan và UBND các phường triển khai thực hiện vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường và phun thuốc diệt ruồi, côn trùng trên địa bàn Quận, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ sau:

     - UBND các phường: Tăng cường tuyên truyền trên đài truyền thanh phường về công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, đặc biệt là công tác vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường để người dân nâng cao nhận thức, tự giác thực hiện cũng như phối hợp với cơ quan chuyên môn trong việc phòng chống dịch bệnh. Thực hiện kiểm tra, giám sát phát hiện sớm ổ dịch và xử lý kịp thời, đặc biệt tại những khu vực có nguy cơ cao, nơi có ổ dịch cũ. Đồng thời chủ động phối hợp với Trạm thú y và các đơn vị liên quan kiểm soát chặt chẽ việc chăn nuôi, vận chuyển, kinh doanh giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn đặc biệt là các chợ đối với việc kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm nhập lậu, không qua kiểm dịch, không có nguồn gốc rõ ràng.

     - Trạm Thú y quận: Chủ động phối hợp với UBND các phường triển khai thực hiện phun tiêu độc tại khu vực: nơi thu gom rác thải, chất thải trong khu dân cư, các chợ có buôn bán động vật, các cơ sở chế biến động vật, sản phẩm động vật theo chỉ đạo của Chi cục Thú y Hà Nội.

     Thời gian thực hiện:

+ Diệt ruồi, côn trùng: Từ ngày 12/4/2021 đến 17/4/2021.

+ Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường: Từ ngày 18/4/2021 đến 05/5/2021.

+ Vệ sinh, khử trùng, tiêu độc đợt sau tiêm phòng đại trà đợt 1/2021: Từ ngày: 06/5/2021 đến 15/5/2021.

     Với sự chỉ đạo kịp thời của UBND quận, sự chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện của các phòng, ban, ngành và UBND các phường, công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn quận trong thời gian qua đã được kiểm soát chặt chẽ, không phát sinh ổ dịch./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận