kinh tế - tài chính

Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai
Ngày đăng 27/05/2021 | 15:31  | View count: 62

Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Thành phố tại Kế hoạch số 47/KH-BCH ngày 13/5/2021 về hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai (PCTT) và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống PCTT.

     Chủ đề Tuần lễ quốc gia PCTT năm 2021 là “Chung tay xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai”.  Mục đích của Kế hoạch là nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các đơn vị trong công tác PCTT. Sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai, đặc biệt là trong mùa mưa bão năm 2021 và các tác động ảnh hưởng của diễn biến dịch bệnh Covid-19.

     Tăng cường công tác thông tin, truyền thông về chủ đề, mục đích, ý nghĩa của Tuần lễ Quốc gia PCTT và Ngày truyền thống PCTT; nâng cao năng lực,  kỹ năng chủ động phòng ngừa, ứng phó với thiên tai của người dân. Nhằm  chủ động ứng phó với công tác PCTT và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) trong năm 2021, thực hiện tốt phương châm “Chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả, trong đó lấy phòng tránh là chính”, Ban chỉ huy PCTT và TKCN quận Hoàng Mai yêu cầu các đơn vị trên địa bàn Quận thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau:

     1. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban chỉ huy phòng PCTT và TKCN Thành phố; quán triệt và thực hiện nghiêm túc phương châm “4 tại chỗ” với  tinh thần chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả mọi tình huống thiên tai, đảm bảo an ninh, trật tự trong mọi  tình huống…

     2. Phối hợp với các đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác PCTT, TKCN trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân trong công tác PCTT và TKCN.

     3. Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình tập huấn nâng cao nhận thức và năng lực về ứng phó với biến đổi khí hậu, PCTT, TKCN cho người dân và các lực lượng xung kích trên địa bàn; tổ chức tập huấn chuyên đề về cứu nạn, cứu hộ dưới nước; xây dựng và tổ chức  huấn luyện các phương án ứng phó với sự cố thiên tai; huấn luyện sử dụng phương tiện, thiết bị cứu hộ cứu nạn PCTT và TKCN cho các phường trên  địa bàn Quận.

     4. Phát huy truyền thống vẻ vang 75 năm ngày truyền thống phòng chống thiên tai, lực lượng PCTT và TKCN Quận ra sức phấn đấu, quyết tâm  hoàn thành tốt nhiệm vụ ứng phó với biến đổi khí hậu, PCTT, TKCN để hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai, lụt bão và các sự cố khác gây ra.

     Tài liệu phục vụ công tác thông tin truyền thông đề nghị tham khảo  trên trang Web của Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT theo địa chỉ: http://phongchongthientai.mard.gov.vn/Pages/tai-lieu-truyen-thong-phuc-vu-cac-hoat-dong-huong-ung-tuan-le-quoc-gia-pctt-nam-2021-va--.aspx)

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận