kinh tế - tài chính

Tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn quận Hoàng Mai
Ngày đăng 12/06/2021 | 16:58  | View count: 80

Hiện nay, trên địa bàn Thành phố theo thông tin phản ánh của báo chí và kết quả kiểm tra của cơ quan chuyên môn phát hiện một số cơ sở kinh doanh thủy sản tươi sống có xử dụng oxy già công nghiệp để tẩy trắng mực, bơm tạp chất không đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) vào tôm để bán ra thị trường.

     Thực hiện Văn bản số 1486/SNN-QLCL ngày 21/5/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản. UBND quận Hoàng Mai đã ban hành Văn bản số 1427/UBND-KT ngày 03/6/2021 về việc tăng cương công tác đảm bảo ATTP nông lâm thủy sản, trong đó yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

     1. UBND các phường:

     - Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản các điều kiện đảm bảo ATTP theo phân cấp quản lý; cảnh báo nguy cơ, khuyến cáo người sản xuất, kinh doanh không sử dụng các hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm không nằm trong danh mục được phép sử dụng trong thực phẩm tại Việt Nam.

     - Thường xuyên rà soát, thống kê các đối tượng sản xuất, kinh doanh theo phân cấp. Triển khai ký cam kết đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ theo Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nội dung đã cam kết của các cơ sở và xử lý, công khai các cơ sở vi phạm theo quy định.

     - Kiểm tra, xử lý các hộ sản xuất, kinh doanh còn tồn tại trước cổng chợ, xung quanh khuôn viên chợ, lấn chiếm lòng lề đường, ảnh hưởng mỹ quan và không đảm bảo điều kiện ATTP, đặc biệt kiểm tra các hộ sản xuất, kinh doanh sản phẩm có nguồn gốc thực vật, động vật, thủy sản tươi sống.

     - Kịp thời thông tin, báo cáo các vụ việc, sự cố mất an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn gửi về UBND Quận để kịp thời chỉ đạo.

     2. Phòng Kinh tế:

     - Phối hợp với UBND các phường, các đơn vị có liên quan, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, lấy mẫu, hậu kiểm các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm,thủy sản và các cơ sở tự công bố trên địa bàn Quận.

     - Tiếp tục tổ chức đánh giá, thẩm định, cấp giấy chứng nhận ATTP cho các cơ sở theo quy định tại Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT và ký cam kết đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ theo Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

     3. Trạm Chăn nuôi và Thú y:

     - Tăng cường công tác kiểm tra nguồn gốc, kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ đối với động vật và sản phẩm động vật tại các chợ.

     - Phối hợp chặt chẽ với UBND các phường trong công tác đảm bảo ATTP nông, lâm, thủy sản trên địa bàn Quận.

     4. Ban quản lý các chợ:

     - Rà soát, bổ sung nội quy hoạt động kinh doanh thực phẩm tại chợ. Hướng dẫn các cơ sở kinh doanh thực hiện nội quy và quy định đảm bảo ATTP tại chợ.

     - Thực hiện cải tạo, nâng cấp, bảo dưỡng cơ sở vật chất, các hạng mục, trang thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh tại các khu vực chợ đã xuống cấp nhằm đảm bảo ATTP.

     - Tuyên truyền, phổ biến điều kiện đảm bảo ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh tại chợ. Hướng dẫn các hộ kinh doanh tại chợ thực hiện đầy đủ việc ghi chép, sổ mua bán, theo dõi nguồn gốc phục vụ cho công tác truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

     - Chủ động phối hợp với UBND phường, phổ biến, tuyên truyền, ký cam kết ATTP cho toàn bộ người sản xuất, kinh doanh tại chợ. Kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về ATTP, phòng chống dịch bệnh động vật tại chợ theo quy định.

     Trong thời gian tới, UBND quận Hoàng Mai tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm trong quá trình thanh, kiểm tra./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận