kinh tế - tài chính

Quận Hoàng Mai triển khai mô hình điểm phát triển BHXH tự nguyện tại phường Hoàng Liệt
Ngày đăng 21/07/2021 | 17:23  | View count: 238

Thực hiện chỉ đạo của BHXH thành phố Hà Nội về tổ chức xây dựng mô hình điểm để phát triển BHXH tự nguyện, đảm bảo đưa chính sách BHXH tự nguyện đến 100% các hộ gia đình, tổ chức tư vấn trực tiếp đến người lao động tự do, nhằm phát triển nhanh người tham gia BHXH tự nguyện.

     BHXH quận Hoàng Mai đã báo cáo UBND quận và chọn phường Hoàng Liệt để thực hiện mô hình điểm. Phường Hoàng Liệt có 44 tổ dân phố với dân số 78.845 người, trong đó có 49.719 người trong độ tuổi lao động. Lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Hoàng Liệt và tổ dân phố quan tâm, tích cực ủng hộ việc phát triển BHXH tự nguyện.

     Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT phường Hoàng Liệt đã ban hành quy chế hoạt động kèm theo Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo, các đơn vị phối hợp. Cùng ngày 13/7/2021, 3 đơn vị gồm UBND phường Hoàng Liệt - BHXH quận Hoàng Mai và Bưu điện Trung tâm 6 đã ký Kế hoạch Liên ngành số 164/KH-UBND-BHXH-BĐ về thực hiện phát triển người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn phường Hoàng Liệt. Trong kế hoạch đã giao chỉ tiêu phát triển tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trong năm 2021. Đồng thời, đưa ra các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện từ nay đến cuối năm, phấn đấu ít nhất tăng mới 230 người tham gia BHXH tự nguyện, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu UBND Quận giao năm 2021. Qua đó, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác thực hiện chính sách BHXH-BHYT, đồng thời tạo bước chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của người dân trên địa bàn trong việc tham gia BHXH, BHYT nói chung và BHXH tự nguyện nói riêng.

     Trong thời gian tới, BHXH Quận cùng các phòng, ngành phối hợp chặt chẽ với ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH-BHYT phường Hoàng Liệt, với cấp ủy, chính quyền các tổ dân phố, bám sát người dân để vận động, tuyên truyền, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện kế hoạch, nhằm hoàn thiện mô hình điểm, từ đó tiếp tục nhân rộng, triển khai tại các phường trên địa bàn Quận. Để thực hiện tốt nhiệm vụ BHXH toàn dân, từ nay đến cuối năm, BHXH quận phối hợp UBND phường tiếp tục triển khai các hoạt động truyền thông đa dạng, trọng tâm, phù hợp thực tiễn địa phương, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH được BHXH Thành phố và UBND Quận giao năm 2021; góp phần đưa chính sách BHXH, BHYT ngày càng lan tỏa trong cuộc sống với diện bao phủ được mở rộng và tạo động lực tốt hơn trong việc chăm lo an sinh xã hội tới mỗi người dân, người lao động./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận