kinh tế - tài chính

Tuyên truyền Thông tư số 04/2021/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn Quận
Ngày đăng 22/07/2021 | 11:50  | View count: 243

Ngày 28/6/2021, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Thông tư số 04/2021/TT-BNNPTNT Hướng dẫn thực hiện việc chấp thuận, thẩm định các hoạt động liên quan đến đê điều.

     Thông tư bao gồm 5 Điều, áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến đê điều. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2021 và thay thế Thông tư số 46/2011/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trình tự thực hiện chấp thuận, thẩm định các hoạt động liên quan đến đê điều.

     UBND quận Hoàng Mai đề nghị các đơn vị, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Quận nghiên cứu, thực hiện các lĩnh vực đơn vị quan tâm theo Thông tư số 04/2021/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT theo đúng quy định.

     Chi tiết Thông tư số 04/2021/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2021 xem tại đây

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận