kinh tế - tài chính

Ngân hàng Chính sách xã hội Quận triển khai cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất, kinh doanh
Ngày đăng 26/07/2021 | 09:57  | View count: 50

Ngân hàng Chính sách xã hội Quận triển khai cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất, kinh doanh (theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19)

     Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Ngày 08/7/2021, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) ban hành văn bản số 6199/NHCS-TDSV hướng dẫn nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất với mức lãi suất 0% và thời hạn vay dưới 12 tháng. Cụ thể như sau:

     1. Đối với khách hàng là người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc

     Người sử dụng lao động có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc đến tháng liền kề trước thời điểm người lao động ngừng việc, phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022; Không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh Ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn.

     2. Đối với khách hàng là người sử dụng lao động vay vốn trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất, kinh doanh

     - Đối với khách hàng là người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Coivd-19 trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022; có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn; có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh; không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn.

     - Đối với khách hàng là người sử dụng lao động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn; có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh; không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài và đã hoàn thành quyết toán thuế năm 2020 tại thời điểm đề nghị vay vốn.

     Theo đó, Người sử dụng lao động được vay vốn một hoặc nhiều lần để trả lương ngừng việc, trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất, kinh doanh với thời gian tối đa 3 tháng/người lao động. Trong đó:Vay vốn trả lương ngừng việc: mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số người lao động theo thời gian trả lương ngừng việc thực tế tối đa 3 tháng; vay vốn trả lương phục hồi sản xuất: mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động đang làm việc theo hợp đồng lao động. Lãi suất cho vay 0%/năm (không phần trăm); lãi suất nợ quá hạn là 12%/năm. Thời hạn cho vay do NHCSXH nơi cho vay và Người sử dụng lao động thỏa thuận dưới 12 tháng, kể từ ngày giải ngân món vay đầu tiên.  Ngoài ra, Người sử dụng lao động không phải thực hiện bảo đảm tiền vay, NHCSXH quận Hoàng Mai cho vay trực tiếp đến Người sử dụng lao động. Việc cho vay phải đảm bảo nguyên tắc: Đúng đối tượng, công khai, minh bạch; khách hàng sử dụng vốn đúng mục đích, có trách nhiệm hoàn trả nợ vay đầy đủ, đúng hạn.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận