kinh tế - tài chính

Chi cục thuế Hoàng Mai tiếp tục lưu ý về chính sách hỗ trợ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch covid-19
Ngày đăng 06/09/2021 | 15:29  | View count: 72

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, ngày 01/7/2021 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; ngày 07/7/2021 Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

     Để kịp thời triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng, Chi cục Thuế Hoàng Mai tiếp tục đề nghị các hộ kinh doanh đặc biệt các đối tượng thụ hưởng chính sách của Nghị quyết lưu ý:

     * Về đối tượng , điều kiện hỗ trợ:

     Hộ kinh doanh được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

     1. Có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.

     2. Phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19.

     * Về mức hỗ trợ và phương thức chi trả :

     1. Mức hỗ trợ: 3.000.000 đồng/hộ kinh doanh.

     2. Phương thức chi trả: Trả 01 lần cho hộ kinh doanh.

     * Về h ồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện :

     1. Hộ kinh doanh gửi đề nghị hỗ trợ theo Mẫu số 11 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg đến Ủy ban nhân dân cấp xã, phường nơi có địa điểm kinh doanh. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2022.

     2. Trong 03 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp xã, phường xác nhận về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh; niêm yết công khai; tổng hợp, báo cáo gửi Chi cục Thuế.

     3. Trong 02 ngày làm việc, Chi cục Thuế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, gửi Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện tổng hợp.

     4. Trong 02 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện rà soát, tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố.

     5. Trong 02 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện hỗ trợ. Trường hợp không hỗ trợ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

     Chi cục thuế Quận Hoàng mai thông báo để các hộ kinh doanh trên địa bàn Quận Hoàng Mai được biết và thực hiện; Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi cục thuế Quận Hoàng Mai, hoặc qua số điện thoại của Đội Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế số 024.36332772, 024.36341940 để được giải đáp./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận