kinh tế - tài chính

Ngân hàng Chính sách xã hội quận Hoàng Mai giải ngân cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chinh phủ
Ngày đăng 09/09/2021 | 08:18  | View count: 57

Thực hiện Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

     Ngay sau khi Tổng Giám đốc NHCXH ban hành văn bản hướng dẫn nghiệp vụ số 6199/HD-NHCS ngày 08/7/2021 về cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất. Ngân hàng CSXH quận Hoàng Mai đã chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan như Liên đoàn Lao động, Bảo hiểm xã hội, Chi cục thuế, Phòng Lao động Lao động Thương binh và Xã hội, các Hội đoàn thể để tuyên truyền chính sách, đồng thời công khai tại tất cả các điểm giao dịch tại UBND phường về quy trình thủ tục cho vay; hướng dẫn, tạo điều kiện để người sử dụng lao động đủ điều kiện và có nhu cầu vay vốn tiếp cận nguồn vốn nhanh chóng, dễ dàng và thuận lợi nhất và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn này để triển khai  kịp thời chương trình cho vay mới, tạo điều kiện hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người sử dụng lao động và người lao động.

     Ngày 31/8/2021, Ngân hàng Chính sách xã hội quận Hoàng Mai và đại diện Công ty TNHH Trống Đồng Thăng Long (có trụ sở tại số 678 Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội) ký Hợp đồng tín dụng giải ngân cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chinh phủ. Trong thời gian vừa qua do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 Công ty TNHH Trống Đồng Thăng Long có 101 lao động ngừng việc, được sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện của các cấp, ngành, Công ty đã tiếp cận với gói tín dụng chính sách ưu đãi và được NHCSXH quận giải ngân cho vay với số tiền 888.420.000 đồng, lãi suất 0%, thời gian vay 11 tháng để trả lương ngừng việc cho người lao động do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

     Ngay sau khi ký Hợp đồng tín dụng, NHCSXH quận Hoàng Mai đã thực hiện giải ngân bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty TNHH Trống Đồng Thăng Long, đồng thời thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, theo dõi quá trình sử dụng vốn vay của doanh nghiệp. Đại diện Công ty TNHH Trống Đồng Thăng Long được vay vốn đợt này chia sẻ: Phải nói đây là một chính sách rất quan trọng và kịp thời của Chính phủ để hỗ trợ các doanh nghiệp trong lúc dịch bệnh vô cùng khó khăn này. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19 người lao động trong công ty vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, rất nhiều lao động phải ngừng việc. Được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi doanh nghiệp chúng tôi như được tiếp thêm sức mạnh, nguồn vốn cho vay hỗ trợ kịp thời đến cán bộ nhân viên, người lao động để chúng tôi tiếp tục củng cố doanh nghiệp giữ vững và phát triển trong thời gian tới. Chắc chắn rằng Nghị Quyết 68/NQ-Cp và Quyết định số 23/2021/QĐ-CP của Chính phủ triển khai rộng rãi thì sẽ có nhiều doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của Covid 19 được tiếp cận đến nguồn vốn để vượt qua đại dịch.

     Trong thời gian tới NHCSXH quận Hoàng Mai tiếp tục tăng cường phối hợp với các đơn vị có liên quan tuyên truyền, phổ biến chính sách về vay vốn, hỗ trợ người sử dụng lao động về thủ tục cần thiết để giải ngân vốn vay đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng quy định.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận