kinh tế - tài chính

Bảo hiểm xã hội Quận cấp kinh phí chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của hai tháng 01 và 02 năm 2022 và chi quà tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vào cùng kỳ chi trả lương tháng 01 năm 2022
Ngày đăng 08/01/2022 | 10:25  | View count: 169

Để ứng phó với dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, tránh tập trung đông người và đảm bảo an toàn cho người hưởng trong quá trình chi trả, ngày 29/12/2021, BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn số 4365/BHXH-TCKT về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 01, tháng 02 năm 2022.

     Tổng số người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng hiện nay trên địa bàn quận trên 38 ngàn người với số tiền 223 tỷ đồng. Trong đó, việc chi trả bằng tiền mặt áp dụng gần 21 ngàn người; chi trả qua tài khoản cá nhân trên 17 nghìn người.

     Để tạo điều kiện cho người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH vui Tết cổ truyền Nguyên Đán, BHXH quận Hoàng Mai phối hợp với Bưu điện Trung tâm 6 thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH của tháng 01, tháng 02 năm 2022 và chi quà tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vào cùng kỳ chi trả lương tháng 01 năm 2022 tại các điểm chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH 14 phường từ ngày 08/01/2022 đến ngày 10/01/2022.

     Bưu điện Trung tâm 6 tổ chức chi trả quà Tết của UBND thành phố Hà Nội cho người hưởng cùng kỳ chi trả lương hưu theo hai hình thức:

     - Đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH bằng tiền mặt: Chi trả quà Tết cho người hưởng cùng kỳ chi trả lương hưu tháng 01/2022;

     - Thực hiện chuyển khoản tiền quà Tết vào tài khoản của người hưởng cùng kỳ chi trả lương hưu tháng 01/2022.

     Việc tổ chức chi trả cho người hưởng yêu cầu đầy đủ, kịp thời, đúng kế hoạch và bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận