kinh tế - tài chính

Hoàng Mai: Triển khai kế hoạch Đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội Xuân 2022
Ngày đăng 13/01/2022 | 10:24  | View count: 181

Thực hiện Kế hoạch số 284/KH-UBND ngày 13/12/2021 của UBND thành phố Hà Nội về Đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội Xuân năm 2022; Kế hoạch số 5650/KH-SCT ngày 22/12/2021 của Sở Công thương về việc bảo đảm an toàn thực phẩm phục vụ Tết Dương lịch,Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội Xuân 2022

     Ngày 31/12/2021, UBND quận Hoàng Mai đã ban hành Kế hoạch số 392/KH-UBND về việc Đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ Tết Dương lịch,Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội Xuân 2022, cụ thể như sau:

     I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

     1. Mục đích

     - Tăng cường thanh tra, kiểm tra kiểm soát An toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu và sử dụng thực phẩm nhằm đảm bảo tốt công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm hạn chế tối đa các vụ ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội Xuân.

      - Nâng cao trách nhiệm chỉ đạo công tác quản lý ATTP của các cấp, các ngành; triển khai các biện pháp bảo đảm ATTP trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân năm 2022 của các cấp, các ngành từ quận đến phường. Đánh giá thực trạng việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm ATTP của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân năm 2022.

     2. Yêu cầu

     - Công tác kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các nhóm sản phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết và có yếu tố nguy cơ cao, các cơ sở kinh doanh tại Trung tâm thương mại, các chợ và siêu thị; kiểm tra liên ngành từ cấp quận đến cấp phường. Xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm theo đúng quy định pháp luật. Kiểm tra đúng tiến độ, báo cáo đúng thời gian, theo sự chỉ đạo thống nhất của Ban chỉ đạo công tác ATTP.

     - Thực hiện nghiêm Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 ban hành quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19", cụ thể: phát huy tính chủ động, sáng tạo của địa phương trong kiểm soát tình hình dịch bệnh, tạo điều kiện khôi phục sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, đưa đời sống sinh hoạt của Nhân dân Dần trở lại tình trạng bình thường mới; không để tình trạng cục bộ, cát cứ trong ban hành các giải pháp trên mức cần thiết gây ảnh hưởng tiêu cực tới sản xuất kinh doanh, đời sống xã hội. và Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19 cụ thể: Rà soát lại kế hoạch thanh tra, kiểm tra để hạn chế, giảm các hoạt động thanh tra, kiểm tra trong thời kỳ dịch bệnh, không thanh tra ngoài kế hoạch, chuyển từ phương pháp tiền kiểm sang hậu kiểm.

     - Trong quá trình kiểm tra kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục các kiến thức, quy định pháp luật về bảo đảm ATTP, nâng cao nhận thức và ý thức của cộng đồng trong công tác bảo đảm ATTP.

     - Đẩy mạnh hoạt động truyền thông phổ biến các quy định của pháp luật về ATTP cũng như các kiến thức trong lựa chọn, bảo quản, chế biến và tiêu dùng đến người dân.

     II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

     1. Thời gian triển khai: Từ 15/12/2021 đến hết 15/3/2022

     2. Công tác truyền thông (Phụ lục 1)

     - Tăng cường công tác truyền thông, phổ biến Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm An toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ Hội Xuân 2022.

     - Tập trung tuyên truyền nâng cao kiến thức, thái độ, thực hành về vệ sinh An toàn thực phẩm trong dịp Tết dân tộc, lễ hội; làm rõ vai trò, trách nhiệm của UBND các cấp, của người quản lý, của người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng trong việc bảo đảm chất lượng, An toàn thực phẩm theo quy định hiện hành; tuyên truyền phòng ngừa ngộ độc rượu, các kiến thức trong lựa chọn, bảo quản, chế biến và tiêu dùng thực phẩm trong dịp Tết và mùa Lễ hội.

     - Nội dung tuyên truyền (Phụ lục 1)

     3. Công tác kiểm tra liên ngành

     a) Lực lượng kiểm tra

     Thành viên đoàn kiểm tra liên ngành của Quận

     - Phòng Y tế: 03 đồng chí (trong đó có 01 đồng chí Lãnh đạo là Trưởng đoàn 1, 01 đồng chí thư ký đoàn 1 và 01 đồng chí tham gia công tác kiểm tra đoàn 2);

     - Phòng Kinh tế: 03 đồng chí (trong đó có 01 đồng chí Lãnh đạo Phòng là Trưởng đoàn 2, 01 đồng chí thư ký đoàn 2 và 01 đồng chí tham gia công tác kiểm tra đoàn 1);

     - Trung tâm Y tế: 04 đồng chí (trong đó có 02 đồng chí khoa ATTP, 02 đồng chí khoa xét nghiệm Trung tâm Y tế tham gia công tác kiểm tra);

     - Trạm Chăn nuôi và Thú y: 02 đồng chí;

     - Trạm Trồng trọt và BVTV Thanh Trì: 02 đồng chí

     - Đội QLTT số 15: 02 đồng chí;

     - Công an quận: 02 đồng chí;

     - Đại diện UBND 14 phường.

     b) Phân cấp thanh tra, kiểm tra

     - Cấp Quận: Thành lập 02 đoàn kiểm tra liên ngành ATTP Quận kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác đảm bảo ATTP phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán và Lễ hội năm 2022 tại các phường. Kiểm tra Lễ hội, các cơ sở, dịch vụ, cơ sở sản xuất hộ gia đình, đại lý kinh doanh thực phẩm đã được phân cấp trên địa bàn Quận:

     + Đoàn 1: Do Lãnh đạo Phòng Y tế làm trưởng đoàn, kiểm tra tại các phường: Định Công, Giáp Bát, Tân Mai, Hoàng Liệt, Yên Sở, Đại Kim, Tương Mai.

     + Đoàn 2: Do Lãnh đạo Phòng Kinh tế làm trưởng đoàn kiểm tra tại các phường: Hoàng Văn Thụ, Vĩnh Hưng, Mai Động, Trần Phú, Thịnh Liệt, Lĩnh Nam, Thanh Trì.

     - Cấp Phường: Tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành ATTP kiểm tra tại các Lễ hội, cơ sở phục vụ, dịch vụ, cơ sở bán lẻ, chợ và thức ăn đường phố trên địa bàn phường theo phân cấp.

      c) Đối tượng kiểm tra

      - Đối với công tác quản lý về ATTP: Trong quá trình kiểm tra các đoàn kiểm tra của quận sẽ làm việc với UBND các phường để nắm bắt tình hình công tác bảo đảm ATTP trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân năm 2022 tại phường sở tại.

      - Đối tượng kiểm tra chủ yếu là các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố, tập trung vào những cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp Tết Nhâm Dần và các Lễ hội như thịt, sản phẩm từ thịt, bia, rượu, nước giải khát, bánh, mứt, kẹo, các cơ sở dịch vụ ăn uống.

     d) Nội dung thanh tra, kiểm tra

      * Đối với Ban chỉ đạo ATTP các phường, kiểm tra đánh giá:

      - Công tác tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác An toàn thực phẩm.

      - Công tác lập kế hoạch và triển khai công tác thanh tra, kiểm tra An toàn thực phẩm trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân 2022.

      - Công tác triển khai các quy định về bảo đảm An toàn thực phẩm tại các phường.

      - Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và kiến thức về An toàn thực phẩm tại địa phương,

      - Hoạt động mô hình, chuyên biệt theo điều kiện đặc thù của từng phường, theo chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận.

      * Đối với các cơ sở thực phẩm:

      - Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo đảm An toàn thực phẩm được quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành và xử lý vi phạm hành chính được quy định tại các văn bản hiện hành. (phụ lục 2a)

      - Nội dung thanh kiểm tra đối với từng cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và phương pháp thanh, kiểm tra. (phụ lục 2b)

      - Kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm dịch vụ ăn uống.

      - Thực hiện xử lý vi phạm:

      + Các đoàn kiểm tra ATTP khi phát hiện vi phạm phải xử lý theo đúng quy định của pháp luật, tuyệt đối không để các sản phẩm không bảo đảm ATTP, không rõ nguồn gốc, không đúng quy định về ghi nhãn hoặc có các vi phạm khác lưu thông trên thị trường; không để các sản phẩm quảng cáo sai quy định tiếp tục lưu hành; không để các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố không bảo đảm ATTP tiếp tục hoạt động khi chưa thực hiện các biện pháp khắc phục có hiệu quả.

      + Trong quá trình kiểm tra và xử lý các vi phạm, các đoàn của tuyến quận có thể chuyển hồ sơ vi phạm cho UBND các cấp nơi có cơ sở được kiểm tra hoặc thanh tra các Sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương để tiếp tục xử lý theo quy định.

     4. Chế độ báo cáo

     Báo cáo nhanh kết quả thanh tra, kiểm tra đợt 1 trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần trước ngày 15/01/2022; tổng hợp báo cáo việc triển khai, thực hiện công tác bảo đảm ATTP Tết Nguyên Đán trước ngày 15/02/2022. Báo cáo tổng hợp toàn đợt Tết và Lễ hội trước ngày 15/3/2022 qua Phòng Y tế (đơn vị thường trực) để tổng hợp báo cáo Quận, Thành phố theo quy định.

     III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

     1. Phòng Y tế

     - Chủ trì, phối hợp phòng Kinh tế tham mưu UBND Quận triển khai kế hoạch, thành lập 02 đoàn liên ngành kiểm tra ATTP trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội Xuân năm 2022.

     - Tổ chức, triển khai các hoạt động kiểm tra liên ngành của Quận; thông tin các cơ sở vi phạm, truyền thông phổ biến kiến thức, văn bản pháp luật về ATTP cho người quản lý, người sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm, người tiêu dùng…

      - Phối hợp với các phòng, ban chức năng đẩy mạnh công tác cấp Giấy chứng nhận ATTP các cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống và duy trì điều kiện ATTP đối với các cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP trên địa bàn.

      - Tham mưu UBND quận kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm các điều kiện về đảm bảo An toàn thực phẩm.

      - Tổng hợp, kết quả thực hiện, tham mưu UBND Quận báo cáo UBND Thành phố đúng tiến độ.

      2. Phòng Kinh tế

      - Tham mưu giúp UBND Quận ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai công tác ATTP trên địa bàn Quận thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.

      - Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phối hợp với các phòng, ban, ngành chức năng và UBND các phường trong việc quy định về giết mổ, vận chuyển, chế biến, buôn bán gia súc, gia cầm.

      - Tham mưu UBND Quận kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm các điều kiện về đảm bảo An toàn thực phẩm.

      - Tổ chức tập huấn kiến thức ATTP; Thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế các hộ sản xuất, kinh doanh thực phẩm, trình UBND quận cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP hoặc xác nhận bản cam kết cho các cơ sở đủ điều kiện ATTP thuộc lĩnh vực ngành nông nghiệp theo phân công, phân cấp.

      - Cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra liên ngành Quận.

      3. Trung tâm Y tế quận

      - Chỉ đạo Trạm Y tế tham mưu UBND phường xây dựng và triển khai kế hoạch trên địa bàn.

      - Chuẩn bị cơ sở vật chất để ứng phó với sự cố về thực phẩm xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội Xuân năm 2022.

      - Cung cấp các bài tuyên truyền công tác ATTP cho BCĐ ATTP các phường để làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức, các quy định của pháp luật về đảm bảo chất lượng ATTP đối với người sản xuất, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng.

      - Tổ chức các lớp tập huấn kiến thức ATTP, kiểm tra sức khỏe, xét nghiệm đường ruột cho các đối tượng tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

      - Cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra liên ngành Quận.

     4. Phòng Văn hoá và Thông tin

     Phối hợp với phòng, ban, ngành, đoàn thể, chỉ đạo UBND phường tăng cường tuyên truyền về ATTP, cập nhật thông tin những cơ sở vi phạm các quy định bảo đảm điều kiện ATTP trên địa bàn để người dân biết; đăng tin bài về ATTP trên Cổng thông tin điện tử của Quận.

      5. Đội Quản lý thị trường số 15

     Tổ chức các hoạt động kiểm tra theo chức năng nhiệm vụ của ngành, kiểm tra, kiểm soát thị trường chú trọng nguồn gốc, chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường, nhãn mác sản phẩm.

      Cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra liên ngành Quận.

       6. Trạm Chăn nuôi và Thú y

       - Chỉ đạo kiểm tra thú y, kiểm dịch gia súc, gia cầm, kiểm soát giết mổ tại các lò mổ và các bàn bán thịt trên thị trường, tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong đàn gia súc, gia cầm, không để lây sang người.

       - Cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra liên ngành Quận.

      7. Công an Quận

      - Đảm bảo trật tự an ninh đô thị, kiểm tra công tác vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy.

      - Phối hợp các ngành chức năng kiểm soát chất lượng ATTP đối với các loại thực phẩm lưu thông trên địa bàn Quận. Điều tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về ATTP. Chỉ đạo và tham gia đoàn kiểm tra liên ngành các cấp.

      8. Phòng Giáo dục và Đào tạo

      Tuyên truyền về ATTP cho học sinh, giáo viên, nhân viên và phụ huynh. Chỉ đạo các trường tăng cường kiểm tra công tác bảo đảm ATTP tại các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở thuộc Quận.

      9. Trạm Trồng trọt và BVTV Thanh Trì

      - Tăng cường kiểm tra rau quả lưu thông trên địa bàn Quận, đặc biệt các chợ, siêu thị, cơ sở sản xuất, cửa hàng kinh doanh rau an toàn. Tổ chức lấy mẫu rau, quả kiểm nghiệm hóa chất bảo vệ thực vật.

      - Cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra liên ngành Quận.

     10. Ban Quản lý Chợ Trương Định

     Treo pano, băng rôn tuyên truyền tại các chợ với nội dung về chất lượng an toàn thực phẩm, ghi nhãn hàng hóa và các quy định khác trong lĩnh vực hoạt động thương mại dịch vụ. Tự kiểm tra và phối hợp cùng đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra các cơ sở thực phẩm, đôn đốc các hộ kinh doanh chú ý nguồn gốc thực phẩm, phụ gia thực phẩm. Bảo đảm chất lượng ATTP các mặt hàng tại chợ phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội Xuân năm 2022.

      11. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể Quận

     Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, phối hợp với các ngành chức năng để kiểm tra, tuyên truyền công tác bảo đảm ATTP. Tham gia giám sát tại cộng đồng để phát hiện các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm kém chất lượng, thông báo đến cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý kịp thời.

      12. Ủy ban nhân dân các phường

       - Xây dựng và triển khai kế hoạch nhằm bảo đảm ATTP trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội Xuân năm 2022 trên địa bàn. Hướng dẫn và chỉ đạo các cơ quan trên địa bàn treo khẩu hiệu tuyên truyền về ATTP tại trụ sở
cơ quan trong dịp Tết Nguyên đán. Tuyên dương các cơ sở thực hiện tốt, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm quy định bảo đảm ATTP.

      - Thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra cấp phường tổ chức kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm theo phân cấp đảm bảo ATTP phù hợp với tình hình trên địa bàn phường, chú trọng công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức ATTP.

      - Xử lý vi phạm theo đúng Luật ATTP, đồng thời phối hợp với ban Văn hóa thông tin phường đưa tin rộng rãi về những cơ sở tốt và những cơ sở vi phạm.

      13. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận và các tổ chức đoàn thể của Quận

      Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường phối hợp công tác kiểm tra, tuyên truyền bảo đảm ATTP, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công bảo đảm ATTP. Tham gia giám sát cộng đồng, phát hiện, thông báo cho cơ quan chức năng các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh hàng thực phẩm kém chất lượng, không đảm bảo ATTP để có biện pháp xử lý kịp thời.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận