kinh tế - tài chính

Tăng cường quản lý mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung
Ngày đăng 17/01/2022 | 09:31  | View count: 37

Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Công văn số 4638/UBND-KT ngày 23/12/2021 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường quản lý mua sắm tài sản nhà nước theo theo phương thức tập trung.

     Theo đó, Ủy ban nhân dân Quận Hoàng Mai đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan tại Văn bản số 34/UBND-TCKH ngày 10/1/2022 thực hiện đầy đủ, đúng các quy định của pháp luật về đấu thầu, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công về mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung. Đồng thời, các đơn vị đăng ký nhu cầu mua sắm tập trung gửi đơn vị đầu mối đúng thời hạn để tổng hợp, đảm bảo theo quy định về cách thức, quy trình và tiến độ thực hiện lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ đáp ứng yêu cầu về tài sản của cơ quan, đơn vị. Các đơn vị chịu trách nhiệm trong trường hợp không đăng ký hoặc không đăng ký nhu cầu mua sắm tập trung đúng hạn theo quy định.

     Ủy ban nhân dân Quận yêu cầu các đơn vị thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định về mua sắm tài sản tập trung, phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm về mua sắm tài sản tập trung của các đơn vị có liên quan.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận