kinh tế - tài chính

Đề xuất giám định tư pháp nhiều nội dung về bảo hiểm xã hội
Ngày đăng 23/06/2022 | 16:14  | View count: 21

Bộ LĐ-TB&XH đang lấy ý kiến để hoàn thiện Dự thảo thông tư quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

     Dự thảo thông tư gồm 3 chương, 27 điều, được áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

     Nội dung giám định theo đề xuất là: Giám định tư pháp về thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, ghi xác nhận, điều chỉnh thông tin tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động. Các hoạt động khác thuộc phạm vi quản lý về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật cũng được quy định rõ tại dự thảo.

     Việc giám định tư pháp sẽ làm tăng tính hiệu lực, hiệu quả, công khai, minh bạch trong quá trình thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Cùng với đó, nhằm bảo đảm các quyền, lợi ích của người lao động; góp phần tăng tính hấp dẫn của các chính sách.

Nguồn: BHXH quận

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận